App koppelt burgervoorstellen aan impact op gemeentebudget

Kortemark

App koppelt burgervoorstellen aan impact op gemeentebudget

Voor het bepalen van haar beleidsprioriteiten geeft de West-Vlaamse gemeente Kortemark via een app inspraak aan de burger. Inwoners kiezen de projecten van hun voorkeur en zien meteen de impact van hun keuze op het beschikbare gemeentebudget.

Het gemeentebestuur van Kortemark vroeg vorig jaar via een enquête aan 1.486 inwoners welke projecten ze graag zouden verwezenlijkt zien in hun gemeente. Elke respondent kon 3 willekeurige projecten oplijsten. 47% vulde de enquête effectief in.

Uit de lijst met opgegeven projecten weerhield het gemeentebestuur 18 voorstellen. Die werden gebundeld in de S-Elect-app. Alle inwoners konden die tussen 16 augustus en 31 oktober 2017 downloaden of invullen in het gemeentehuis. Ook werden de burgers via een campagneteam op straat aangesproken met de vraag ter plekke de app in te vullen. Via de S-Elect-app konden ze aanduiden welke projecten ze het belangrijkst vinden voor de toekomst van hun gemeente. Meer dan 700 mensen hebben de app gebruikt.

Plannen voor 2020-2025

“De uitkomsten daarvan vormen de basis voor het nieuwe meerjarenplan 2020-2025”, verduidelijkt Sara De Meyer, secretaris Kortemark. “Dankzij de app-bevraging weet de volgende bestuurscoalitie van Kortemark perfect waar de prioriteiten van de inwoners liggen.”

Wie via de app een project selecteert, ziet meteen hoeveel procent van het gemeentebudget er nodig is om het te realiseren
Sara De Meyer, gemeentesecretaris Kortemark

De projecten zijn heel divers. De heraanleg van drukke fietspaden blijkt erg belangrijk te zijn voor de inwoners van Kortemark. Ook de strijd tegen zwerfvuil, het creëren van een veilige schoolomgeving, meer groen in het straatbeeld en het weren van zwaar vervoer uit de dorpskern zijn projecten die geselecteerd werden voor de S-Elect-app.

Maar wat de app echt uniek maakt, is dat hij de inwoners van Kortemark ook wijst op de budgettaire impact van hun keuzes. “Wie een project selecteert, ziet meteen hoeveel procent van het gemeentebudget er nodig is om het te realiseren”, verduidelijkt Sara de Meyer.

“Zolang er geld beschikbaar is, kunnen er in de app projecten geselecteerd worden. Zo krijgt de burger meteen een duidelijk zicht op hoe realistisch het is om zijn favoriete projecten effectief te verwezenlijken. We werken doelbewust met procenten, en niet met bedragen, omdat we dat voor de burger vatbaarder vinden.”

Wat je zelf doet …

De gemeente ontwikkelde S-Elect helemaal zelf, met de inzet van eigen mensen en middelen. Het gemeentebestuur is van plan om de app in de toekomst ook voor andere bevragingen te gebruiken.

“Ook andere gemeenten of steden kunnen de app gebruiken. Diksmuide zal dit al dit jaar doen”, weet Sara De Meyer. “Een aantal lokale besturen bekijken momenteel zelfs de mogelijkheid om S-Elect te gebruiken voor of na de gemeentelijke verkiezingen, als meetinstrument voor de mening van de burger.”

Ontdek de winnaars