Leegstaande woningen renoveren tot sociale woningen

Waalse huisvestingsfonds voor grote gezinnen (FLW)

Leegstaande woningen renoveren tot sociale woningen

Het Waalse huisvestingsfonds voor grote gezinnen (FLW) wil eigenaars van leegstaande huizen stimuleren om hun woningen opnieuw beschikbaar te stellen. Het biedt hen daarom gesubsidieerde leningen en technische begeleiding. Op één voorwaarde: de verhuur moet voldoen aan de regels van de sociale huisvesting.

“We schatten het aantal leegstaande woningen in Wallonië op 30.000 tot 40.000”, zegt Vincent Sciarra, algemeen directeur bij het FLW. “Onze leuze luidt: ‘à bas les taudis’ (weg met de krotten). We dragen daarmee ons steentje bij aan de bouw van sociale woningen. En brengen jaarlijks 50 tot 70 woningen in het huisvestingscircuit.

“Vaak zijn de eigenaars van leegstaande woningen bejaard. En in veel gevallen hebben ze niet de middelen of de vaardigheden om hun woning te renoveren tot huurpand. Wij helpen hen om hun woning weer op te knappen. Die steun bestaat uit gesubsidieerde leningen en technische bijstand. We vragen wel een tegenprestatie: de eigenaars moeten ermee akkoord gaan om hun woning te verhuren via een erkende vzw – en dat tot de lening volledig is terugbetaald. Wat er van de huurinkomsten overblijft na de terugbetaling van de lening, gaat naar de eigenaar.”

We vertrouwen alle renovaties toe aan ondernemers uit de buurt”
Vincent Sciarra, algemeen directeur van het Waalse huisvestingsfonds voor grote gezinnen

Iedereen wint

Een renovatieproject kost gemiddeld 67.000 euro. En het resultaat brengt doorgaans 400 euro aan huur op per maand. Kent het FLW een lening toe van 50.000 euro? Dan betaalt de eigenaar maandelijks 280 euro terug, op 15 jaar tijd. Tussen 10 en 15 procent van de huurinkomsten gaat naar de vzw die het pand beheert. Zo blijft er voor de eigenaar elke maand ongeveer 70 euro over. Extra voordeel voor de eigenaar: na aflossing van de lening bezit hij een volledig gerenoveerde woning.

Helpende hand voor armere gezinnen

“Armere gezinnen vinden het moeilijkst een geschikte woning. En het wordt nog erger als het om grote gezinnen gaat”, betreurt Vincent Sciarra. “Toch slagen we er met onze actie in om continu sociale huurwoningen aan te bieden met minstens 3 slaapkamers. Die zijn doorgaans zeldzaam.”

Vincent Sciarra benadrukt dat het FLW zo bijdraagt aan het sociale evenwicht, aan het behoud van de gebouwen en de dynamiek in de stadscentra. “Arme gezinnen hebben niet altijd een auto. Idealiter wonen ze dus dicht bij diensten, scholen, enzovoort. Het initiatief helpt hen om te blijven wonen in gebieden die al verstedelijkt zijn. En voorkomt dat er nog meer open ruimte verdwijnt onder beton. Wij waarderen bestaande woningen op door de infrastructuur te benutten die er al ligt, zoals het wegennet, het openbaar vervoer en het waterleiding- en gasnet.”

Wij waarderen bestaande woningen op door de infrastructuur te benutten die er al ligt
Vincent Sciarra, algemeen directeur van het Waalse huisvestingsfonds voor grote gezinnen

Impuls voor lokale werkgelegenheid

“Hypothecaire leningen zijn onze corebusiness en we bieden heel interessante voorwaarden”, voegt Vincent Sciarra toe. “Ondertussen steunen we daarbij ook de lokale werkgelegenheid. Want we vertrouwen onze kleinere werven, met doorgaans 2 tot 4 wooneenheden, toe aan ondernemers uit de buurt. Grote bedrijven die buitenlandse werknemers aantrekken, hebben geen interesse in dat soort werk.”

Al ongeveer 750 kansarme gezinnen vonden dankzij dit initiatief een woning. Het project, dat ‘à bas les taudis’ werd gedoopt, is al sinds 2004 in handen van het FLW, in samenwerking met de eigenaars en de deelnemende vzw’s. Het FLW is een coöperatieve onderneming die afhangt van de Waalse gezinsbond. Ze ontvangt sinds 2010 een aanvullende subsidie van het Waalse gewest.

 

Ontdek de winnaars