Kebony Belgium

Naaldhout met de kwaliteiten van tropisch hardhout

De Noorse onderneming Kebony ontwikkelde een technologie om snelgroeiend hout om te vormen tot een volwaardig ecologisch alternatief voor tropisch hardhout. Daarmee beperkt ze de CO2-uitstoot voor de houtproductie tot 350-500 kg CO2/m3 (tegenover 7.500-15.000 kg CO2/m3 voor tropisch hardhout).

De milieuvriendelijke en duurzame techniek van Kebony zet ook een rem op het kappen van tropisch hardhout in het regenwoud. Bij het proces komen geen chemicaliën of houtbewaringsmiddelen kijken, enkel vloeistoffen van plantaardige oorsprong.

De onderneming is momenteel een nieuwe fabriek in de Antwerpse haven aan het bouwen. Het installeren van zonnepanelen, het hergebruik van regenwater en het inzetten van groene stoom leveren hier een aanzienlijke energiebesparing op.

Kebony draagt ook zorg voor het milieu door zijn afval biologisch te verwerken en het te hergebruiken als basisgrondstof.

Ontdek de winnaars