CHU UCL Namen

Naams ziekenhuis blinkt uit in afvalbeheer

CHU UCL Namen heeft sinds 2013 verschillende circuits voor afvalrecuperatie ontwikkeld binnen de ziekenhuisgroep. Naast het ziekenhuisafval (dat zijn eigen circuit heeft), heeft het universitair ziekenhuis 8 stromen tot stand gebracht om verschillende soorten afval te herwaarderen zoals soepel plastic, pmd, organisch afval, karton en hout.

Een mooi voorbeeld is de plaatsing van een grote kuip om organisch keukenafval te recupereren. Dat afval gaat met een tankwagen naar een centrum voor biomethanisatie. Daar wordt het omgezet in gas dat op zijn beurt weer als energiebron kan dienen.

Dit multidisciplinair project heeft raakvlakken met zowel het milieu als de circulaire economie. “Het project houdt nooit op”, klinkt het in het ziekenhuis. “We sensibiliseren alle spelers en blijven zoeken naar nieuwe toepassingen. Als speler in de gezondheidszorg zijn we het aan onszelf verplicht een voorbeeldfunctie te spelen op het vlak van ziektepreventie. En een duurzaam milieubeheer helpt hierbij ziektes te voorkomen.”

Ontdek de winnaars