Naar een echte burgerhaven in de Autonome Haven van Luik

Autonome Haven van Luik

Naar een echte burgerhaven in de Autonome Haven van Luik

Door het vertrek van de ijzer- en staalindustrie werd de Autonome Haven van Luik gedwongen om na te denken over nieuwe oplossingen. Dat resulteerde in Trilogiport Luik. En daarmee beantwoordde de haven ook aan de noden van omwonenden en de trend naar meer ecologisch transport: een kwart van het nieuwe havengebied wordt ingenomen door gemeenschappelijke tuinen, boomgaarden en recreatiegebied.

Met Trilogiport wil de Autonome Haven van Luik tegemoetkomen aan de noden van de groeiende logistieke sector en een boost geven aan de arbeidsmarkt, die in de regio zware klappen kreeg na het vertrek van de ijzer- en staalindustrie.

“Er worden steeds meer containers vervoerd”, merkt Émile-Louis Bertrand op, directeur-generaal van de Autonome Haven van Luik. “Dit segment groeit jaarlijks met meer dan 10% en schepen vervoeren soms meer dan 20.000 containers. Voor een zeehaven, zoals die van Antwerpen, is het niet altijd vanzelfsprekend om die schepen gelost te krijgen en ze de haven uit te loodsen.”

Daarom zet de Luikse haven in op een multimodaal water-spoor-wegplatform van 120 hectare, dat heel wat jobs zal creëren. Daarnaast heeft het project ook een belangrijk ecologisch luik. Want door de waterwegen te promoten laat Trilogiport bedrijven nadenken over hun manier van goederentransport. Dat is een belangrijke stap richting duurzaamheid. Trilogiport wil een duurzaam platform zijn, dat toont ook de milieu-integratiezone van 39 hectare.

Met het extra terrein langs het Albertkanaal heeft de Autonome Haven van Luik een uniek project in handen
Émile-Louis Bertrand, directeur-generaal van de Autonome Haven van Luik

“Vaak heb je een kale bufferzone tussen een bedrijventerrein en een woonzone. Dat wilden wij niet. We wilden een aangename omgeving creëren voor de omwonenden. Dus zijn we met hen gaan praten. Het resultaat? Een toegankelijk gebied waar je kunt wandelen en fietsen, dankzij RAVel, het Waalse fietsroutenetwerk. Volkstuintjes en boomgaarden geven het geheel ook een sociaal aspect”, aldus Émile-Louis Bertrand.

Trilogiport kost 162 miljoen euro, en wordt deels gefinancierd via openbare investeringen (Marshall-plan, Autonome Haven van Luik en EFRO – 47 miljoen), deels door privé-investeerders (115 miljoen). De eerste bedrijven kwamen er al in 2016. De Autonome Haven van Luik verzorgt zelf de administratieve procedures. Zo kunnen nieuwe bedrijven snel van start. “We zorgen er bijvoorbeeld voor dat bedrijven binnen de maand een stedenbouwkundige vergunning op zak hebben. Dat is een van onze sterktes.”

Volkstuintjes en boomgaarden in de milieu-integratiezone geven Trilogiport een sociaal karakter
Émile-Louis Bertrand, directeur-generaal van de Autonome Haven van Luik

Trilogiport kon tot stand komen dankzij een goede samenwerking tussen de haven, de Waalse regering, openbare diensten en plaatselijke overheden. Samen willen ze ook inzetten op kennisoverdracht naar het publiek. “We willen de mensen laten kennismaken met de logistieke sector. Die heeft vaak een negatief imago. Met congressen en open dagen hopen we daar verandering in te brengen. Voor scholen hebben we educatief materiaal ontwikkeld dat kinderen bewust maakt van de belangrijke rol van een haven.”

Émile-Louis Bertrand kijkt al vooruit. Hij liet zijn oog vallen op een terrein van 180 hectare dat nu eigendom is van Arcelor en het Waalse Gewest. “Voor grote zeehavens zoals Antwerpen en Rotterdam is het moeilijk en heel duur om uit te breiden. Als we dat terrein langs het Albertkanaal kunnen toevoegen aan Trilogiport, heeft de Autonome Haven van Luik een uniek project in handen.”

 

Ontdek de winnaars