Namen

Namen maakt Smart City-plannen waar

Administratieve diensten werken nog te vaak in silo’s. De stad Namen wil daar iets aan doen door zijn administratie opnieuw uit te vinden. Het heeft daarvoor een digitaal beheerssysteem ontwikkeld dat logistieke, IT-technische, financiële en andere processen bundelt op één uniek platform. Het uitwisselen van gegevens en de interactie met andere gebruikers staan centraal.

Het uiteindelijke doel is dat dit platform alle data en digitale toepassingen van de stad Namen aanstuurt. De data komen van verschillende bronnen. De administraties (burgerlijke stand, stedenbouwkundige dienst,…) leveren zelf input. Maar ook burgers sturen gegevens door, bijvoorbeeld via het e-loket of als ze melding maken van een gat in de weg. Tenslotte zorgen ook innovatieve IoT-toepassingen via sensoren en camera’s voor extra informatie.

Een goed voorbeeld is het intelligente transportsysteem dat in 2018 van start gaat. Dat verzamelt in realtime verkeersgegevens via camera’s en sensoren. Op basis van die gegevens worden alternatieve transportmiddelen en -routes voorgesteld aan de gebruikers.

Voor de logica achter het platform baseert de stad zich op de werking van sociale netwerken. “We kunnen pas spreken van een echte administratie 3.0 als de gebruikers van het platform niet alleen gegevens toevoegen maar ook beginnen te interageren en communiceren met anderen”, klinkt het.

Ontdek de winnaars