Triamant

Nieuwe woonvorm als intergenerationeel ecosysteem

Triamant biedt een antwoord op de maatschappelijke uitdagingen van de toenemende vergrijzing, gezinsverdunning en bevolkingsgroei. Het creëert bruisende buurten voor een intergenerationele mix van bewoners. De volledig aangepaste Triamant-infrastructuur kan elke levensfase aan; verhuizen hoeft niet meer. Wie zorg nodig heeft, kan 24/7 steunen op professionele zorgverleners. Zij blijven discreet op de achtergrond en bieden geïntegreerde zorg op maat.

Uniek aan het baanbrekende Triamant-totaalconcept is de focus op leven. Zo lang mogelijk je vitaliteit en autonomie behouden in een hechte community, dat is het. Naar het voorbeeld van de Blue Zones – plekken waar mensen aanzienlijk langer leven dan elders ter wereld – stimuleert Triamant een gezonde leefstijl. De sociale en fysieke omgeving zet aan tot gedragsverandering. Het Triamant-team coacht je op weg naar een geïntegreerde leefaanpak.

Zo ambieert Triamant om van elke buurt een Man-Made Blue Zone te maken waar mensen niet alleen langer, maar ook gelukkiger en kwaliteitsvoller leven.

Ontdek de winnaars