Habenu-van de Kreeke Bouw

Op het raakvlak van innovatie en renovatie

De onderneming Habenu-van de Kreeke Bouw treedt op als partner in regionale en Europese innovatieprojecten, waarbij experten uit kennisinstellingen, overheden en bedrijven samen oplossingen bedenken rond één specifiek duurzaamheidsvraagstuk.

Dit kadert in de nieuwe innovatiestrategie van HVDK. Waar het bouwbedrijf voorheen streefde naar één bedrijfseigen innovatie per jaar, opteert het sinds een drietal jaren voor meerdere ‘smart cocreations’ met de focus op duurzame woonoplossingen.

De gerealiseerde concepten omvatten onder meer de ontwikkeling van modules voor snelle en flexibele renovatie met energierecuperatie uit afvalstromen, de creatie van een energieplatform om feedback te geven over de ecologische voetafdruk, kennisdeling met de onderwijswereld en het bedrijfsleven, totaalrenovaties om langer thuis wonen mogelijk te maken enzovoort.

Ontdek de winnaars