Neerpelt

Participelt geeft alle burgers een stem

De gemeente Neerpelt heeft de voorbije jaren sterk ingezet op het betrekken van haar inwoners bij beleidskeuzes. Die participatie vond vooral plaats via ‘offline evenementen’ zoals informatiemomenten en workshops.

Om burgers te bereiken die wegens tijdsgebrek niet aanwezig kunnen zijn, creëerde de gemeente het online platform ‘Participelt’. Dat deed het samen met Createlli, aanbieder van het Citizen-burgerparticipatieplatform.

Via dit platform krijgen alle inwoners de kans om online mee te werken – en samen te werken – aan de toekomst van Pelt. Participelt is daarom bewust heel laagdrempelig gehouden.

Voor Neerpelt is dit online platform een heel bewuste keuze, waarvoor de gemeente de nodige budgetten heeft vrijgemaakt. Ze hoopt via de digitale weg ook meer jongeren te betrekken.

Ontdek de winnaars