Aarlen

Platform voor burgerparticipatie in Aarlen

Met CitizenLab lanceerde Aarlen, in samenwerking met de intercommunale Idelux, een platform voor burgerparticipatie. Dankzij dat platform digitaliseert de stad haar openbare diensten en kan ze meer burgers bereiken. Het is een middel om te communiceren over activiteiten en projecten, in eerste instantie van de stad naar de burgers. Maar de omgekeerde richting is ook mogelijk: de bevolking kan informatie en ideeën overmaken aan de stad.

Op het platform wordt er ook informatie uitgewisseld rond grensoverschrijdende mobiliteit. De helft van Aarlen trekt elke dag naar Luxemburg om daar te werken. En dus heeft de stad een groot mobiliteitsprobleem, zowel met auto’s als met de trein.

Tot slot is het burgerplatform een plek waar projecten en ideeën uitgewisseld kunnen worden. Dat kan gaan over stadsontwikkeling, stadshernieuwing, revitalisatie en activering van wijken…

Ontdek de winnaars