De app die bomen telt én herkent

HENALLUX

De app die bomen telt én herkent

Dankzij de REGIS-app krijgen eigenaars een exact beeld van hun bosgronden. Zo beheren ze die beter. Resultaat? Een globale positieve impact op het privébos. En dat is nodig, want eigenaars weten vaak te weinig over hun bos, de boomsoorten die er leven en het onderhoud ervan.

“Wist u dat bezitters van bosgronden totaal geen besef hebben van de staat van hun bos? Dat ze niet weten welke bomen er groeien? En dat ze soms maar een vaag idee hebben van de ligging van hun bosgebieden?”, zegt Martin Houry, onderzoeker bij het FoRS-centrum van de Haute Ecole de Namur-Liège-Luxembourg (HENALLUX). “Kenmerkend voor de Ardense bossen is dat tal van privé-eigenaren versnipperde percelen bezitten. Die erfden ze in vele gevallen door de jaren heen. Willen we beter onderhouden bossen? Dan moeten we daar iets aan doen. Om de bos- en landbouwgronden beter te beheren, ontwikkelden we een app: REGIS.”

Bosgegevens verzamelen en delen

Deze app brengt de grond en de omtrek van de percelen precies in kaart. Gebruikers die specifieke delen willen analyseren, tekenen die gewoon af met hun vinger op het scherm. De app berekent ook het aantal boomsoorten. En deelt die informatie met professionals uit de sector, zoals boswachters, snoeiers en houthakkers. Martin: “Een eigenaar kan zo de bomen op zijn perceel rangschikken per soort. Bijvoorbeeld: 50 eiken, 35 berken, 12 beuken, 5 sparren… Hij kan er ook de biomassa van inschatten en nagaan of de tijd rijp is om de bomen (deels) te rooien. De app helpt eigenaars zelfs om het perceel opnieuw in te zaaien, als ze dat willen.”

De app identificeert en telt de boomsoorten en schat de biomassa in
Martin Houry, onderzoeker bij FoRS (HENALLUX)

Gebruiksvriendelijk en interactief

De app moest absoluut toegankelijk en gebruiksvriendelijk zijn. “Boswachters zijn dan ook geen informatici”, licht Martin toe. “Ze zijn het niet noodzakelijk gewend om hun gsm voor zulke zaken te gebruiken.” De REGIS-app maakt het gebruikers daarom erg gemakkelijk. Dat werkt zo: een eigenaar of professional opent de REGIS-app. Terwijl hij over het perceel wandelt, markeert hij op de interactieve kaart heel eenvoudig de dode of zieke bomen. Hij voegt er eventueel ook de melding ‘te kappen’ aan toe.

Ook offline bruikbaar

In bossen is meestal geen 4G of wifi beschikbaar. De app omvat daarom naast een onlinemodus ook een ‘terreinmodus’. Wanneer de smartphone van de eigenaar uiteindelijk een netwerk vindt, downloadt de toepassing de verzamelde gegevens automatisch.
“De REGIS-app draagt bij aan een algemeen verbeterde kennis van onze bossen”, besluit een trotse Martin Houry. Het project is een initiatief van het bedrijf TerrEye (terreye.com). Het Waalse Gewest financiert het voor 100 procent (DGO6, Programma First Haute École, dat 2 jaar loopt).

Ontdek de winnaars