Route2School: Samen voor veilig woon-schoolverkeer

Universiteit Hasselt – Instituut voor Mobiliteit

Route2School: Samen voor veilig woon-schoolverkeer

Met het digitale mobiliteitsplatform Route2school brengen ouders en leerlingen verkeersknelpunten en gevaarlijke schoolroutes in kaart. Deze crowdsourcing resulteert in veilig woon-schoolverkeer. Al meer dan 65 Belgische gemeentes doen mee. Een schoolvoorbeeld van samenwerking!

Met Route2school ontwikkelde de Universiteit Hasselt een slim platform om de mobiliteit van jongeren in kaart te brengen. Davy Janssens, professor Mobiliteitswetenschappen en verantwoordelijke voor de onderzoeksgroep Verplaatsingsgedrag bij Universiteit Hasselt, duidt: “Route2school visualiseert de verkeersproblemen en maakt zo het dagelijkse woon-schoolverkeer veiliger. We dragen hier ons steentje bij aan een belangrijk maatschappelijk probleem.”

Gemeentes die instappen in Route2school nodigen ouders en leerlingen via de lokale scholen uit om deel te nemen.

App voor iedereen toegankelijk

Hoe werkt Route2school? Het platform is gebruiksvriendelijk: gebruikers melden verkeersrisico’s en mobiliteitsknelpunten op schoolroutes meteen via hun smartphone of computer. Denk aan: een defect verkeerslicht, een onverlichte oversteekplaats of een fietspad in slechte staat.

De app geeft mobiele gebruikers ook de kans om zelfgemaakte foto’s te uploaden. Pc-gebruikers signaleren risicovolle situaties met tekstboodschappen of via bestaande street view-foto’s.

Gevaarlijke routes in kaart

Dankzij de gecentraliseerde meldingen kunnen gemeentes verkeersgevaren sneller en overzichtelijker aanpakken. Hoe meer mensen het systeem gebruiken, hoe gedetailleerder en dynamischer de overzichtskaarten met schoolroutes.

Davy Janssens: “Gemeentes en scholen komen via de kaarten te weten welke de drukste schoolroutes zijn. Of welke de veiligste zijn. En welke schreeuwen om verbetering.” Na afloop van het project beschikken scholen en gemeentes over een digitale schoolroutekaart, waarbij dit instrument kan gebruikt worden in communicatie met burgers. Wanneer bijvoorbeeld oude problemen opgelost worden, kan dit via deze weg gevolgd worden.

Al meer dan 3000 gebruikers meldden onveilige verkeerssituaties
Davy Janssens, prof. Mobiliteitswetenschappen Universiteit Hasselt

Data sprokkelen

Route2school werkt vaak op projectbasis. “Gebruikers kunnen in een bepaalde periode hun probleempunten en gevaarlijke routes doorgeven. De gemeentes en scholen houden hen op de hoogte van de start- en einddata. Dat werkt beter”, zegt Davy Janssens: “De betrokkenheid van ouders en leerlingen is het grootst in de eerste weken na aanvang van het project. Dan verzamelen we de meeste meldingen.”

Deelnemende gemeentes hebben de tool in eigen beheer en bepalen zelf wanneer ze nieuwe dataverzamelingen inplannen. Ondertussen gebruiken 65 gemeentes Route2school en al meer dan 3.000 gebruikers maakten mobiliteitsmeldingen. Dat aantal stijgt dagelijks.

Virtuele verkeersles

“We breiden ons digitale platform uit met nieuwe innovatieve toepassingen”, besluit Davy Janssens. “Kinderen kunnen bijvoorbeeld nu via een nieuw platform de verkeersregels aanleren die ze nodig hebben op hun eigen schoolroute. Zo herkennen ze verkeerssituaties en potentieel gevaarlijke punten beter en passen ze de regels beter toe, in situaties die voor hen herkenbaar zijn. De komende maanden willen we dit digitale leerplatform verder uitrollen in nog meer steden en gemeentes.”

Ontdek de winnaars