Slimme software speurt waterlekken op

Hydroscan

Slimme software speurt waterlekken op

De LeakRedux-software spoort proactief waterlekken op in het drinkwaternet. Zo gaat er minder water verloren, kunnen grote beschadigingen aan de infrastructuur preventief voorkomen worden en besparen watermaatschappijen op de productie en het transport van water.

Drinkwater is een schaars goed. Slechts 0,3% van de wereldwijde watervoorraad is geschikt voor consumptie en dat volume neemt jaarlijks af. Elk waterlek heeft een economische en een ecologische impact. Toch gaat er alleen al in Vlaanderen jaarlijks 26 miljoen kubieke meter kostbaar drinkwater verloren door lekken of schade aan het waternetwerk. In Europa verdwijnt maar liefst 20% van het drinkwater in de bodem, met gevaarlijke situaties zoals zinkgaten tot gevolg.

Voor de watermaatschappijen betekent het opsporen en herstellen van al die schade een kost, of verlies, van miljoenen euro’s per jaar. Die middelen kunnen beter ingezet worden: als investering in hedendaagse netwerkinfrastructuur of in een lagere waterfactuur voor de consument.

Lekken sneller opsporen

De LeakRedux-software van Hydroscan helpt drinkwaterbedrijven om lekken sneller te detecteren. “Elk waterbedrijf beschikt over een meetsysteem om zijn netwerk te monitoren. Onze software kan als plug-in toegevoegd worden”, vertelt Patrick Swartenbroekx, gedelegeerd bestuurder Hydroscan.

Door preventief lekken op te sporen, vermijden we wegverzakkingen, verkeershinder, optimaliseren we de productiekost en drukken we de waterfactuurn
Patrick Swartenbroekx, gedelegeerd bestuurder Hydroscan

“LeakRedux analyseert de metingen door ze in realtime te vergelijken met historische data. Afwijkende waarden worden meteen ontdekt. Vooral bij kleine, sluipende lekken is het voordeel enorm. Meestal duurt het vrij lang vooraleer die opgemerkt worden. Dankzij onze software gaat dat een stuk sneller. Het resultaat is dat er minder drinkwater verloren gaat. Onze technologie drukt ook de kost voor de samenleving. Door preventief lekken op te sporen, vermijden we wegverzakkingen, verkeershinder, optimaliseren we de productiekost en drukken we de waterfactuur.”

De software van Hydroscan helpt watermaatschappijen ook bij hun lekbeheer. “Het is meteen duidelijk welke lekken een onmiddellijke interventie vereisen en welke niet. De operatoren kunnen sneller hun prioriteiten bepalen zodat de beschikbare middelen beter worden ingezet”, legt Patrick Swartenbroekx uit. “Uiteindelijk garandeert LeakRedux het optimaal beheer van onze schaarse watervoorraad.”

Interesse uit Vietnam

HydroScan werkte voor de ontwikkeling van LeakRedux nauw samen met de Gentse intercommunale Farys. “De expertise van het waterbedrijf heeft zeker bijgedragen aan de efficiëntie van onze software”, zegt Patrick Swartenbroekx.

Er zijn plannen voor een Vlaams pilootproject om LeakRedux verder te promoten. Een testproject dat we realiseerden met de steun van Flanders Investment & Trade kreeg internationaal zoveel weerklank dat Vietnamese waterbedrijven uit Hanoi en Ho Chi Minh City reeds interesse toonden.

Ontdek de winnaars