Donceel

Slimme straatverlichting is maar de eerste stap voor Donceel

Het kleine Donceel heeft grote ambities voor het klimaat. In een eerste etappe op de weg naar een schoner milieu installeert de gemeente slimme straatverlichting. Daarvoor voorziet het in een budget van 300.000 euro.

“De volgende 10 jaar investeren we 30.000 euro per jaar om onze energieverslindende verlichting te vervangen door een slim verlichtingssysteem. Dat komt neer op 300.000 euro, een behoorlijk bedrag voor een kleine gemeente als de onze”, zegt Bernadette Rome, waarnemend directeur-generaal van de gemeentelijke administratie van Donceel.

Begin 2018 zijn de eerste 3 straten in de gemeente uitgerust met slimme straatverlichting. “Het gaat over 54 lantaarnpalen. Maar daarmee besparen we maar 1 procent op de 3.000 ton CO2 die we uitstoten”, licht onafhankelijk adviseur Thierry Laureys toe. “We moeten dus een versnelling hoger schakelen. Pas als de volledige gemeente uitgerust is met slimme verlichting, komt ze na 7,5 jaar uit de kosten.”

Helikopters in plaats van windmolens

Oorspronkelijk koesterde de gemeente grotere ambities. “In 2012 rolden we een lokaal klimaat- en energiebeleid uit”, zegt Rome. “We zijn toen mee in het Burgemeestersconvenant gestapt, met de ambitie onze uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 40 procent te laten dalen. Jammer genoeg halen we dat doel waarschijnlijk niet.”

“Samen met de gemeentes Faimes en Verlaine, en de netbeheerder Tecteo, wilden we een windmolenpark bouwen dat onze volledige energiebehoefte zou dekken. De federale overheid besliste er helaas anders over. We waren al bezig met een stedenbouwkundige vergunning, tot  het leger besliste haar militaire trainingszone voor helikopters uit te breiden, precies waar ons windmolenpark zou komen. Drie jaar werk ging in rook op. Dat was een harde klap, maar we blijven hopen dat we het project ooit kunnen realiseren.”

We investeren 300.000 euro om alle straatverlichting te vervangen door een slim verlichtingssysteem
Bernadette Rome, directeur-generaal van Donceel

Zonnepanelen op school

De kleine gemeente in de provincie Luik bleef echter niet bij de pakken zitten. “We hebben onze gemeentelijke infrastructuur ondertussen zo ecologisch mogelijk ingericht. We installeren bijvoorbeeld zonnepanelen op nieuwe gebouwen en op gebouwen die we renoveren. Dat was het geval op het dak van de lagere school en de daken van de bijgebouwen van de sporthal.” Beide installaties waren mogelijk met de steun van het project ‘31 communes au soleil’, een samenwerking tussen de gemeentes van het arrondissement Hoei-Borgworm. Het project kreeg subsidies van het Waalse gewest en van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

“Voor een kleine gemeente als Donceel is het onmogelijk om alleen zo’n Europese subsidie in de wacht te slepen. Daarom is een verlenging van een project als ‘31 communes au soleil’ belangrijk. Aan motivatie ontbreekt het ons niet, maar soms zouden we wat meer steun willen krijgen.”

Ontdek de winnaars