Zonnige Kempen

Sociale huurders delen energie

Het project Lindelaan van sociale bouwmaatschappij Zonnige Kempen voorziet 40 energiezuinige woningen van een ondergronds warmtenet. Dit systeem verdeelt niet alleen warmte maar ook elektriciteit voor warmteproductie. Zonnige Kempen is de eerste Vlaamse maatschappij die deze techniek op die manier toepast voor sociale woningbouw.

Het warmtenet van project Lindelaan wordt gevoed door een collectieve warmtekrachtkoppeling (WKK), een zonneboiler met thermische zonnecollectoren en een gasketelgroep. De werken startten in 2014. De sociale woningen zijn in gebruik sinds augustus 2016.

12 appartementen en 22 woningen worden sindsdien verwarmd vanuit een collectieve stookplaats. Een hybride systeem verwarmt de 6 woningen die te ver verwijderd liggen van de stookplaats. Dit hybride systeem combineert een warmtepomp met een aardgasketel. De warmtepomp wordt gevoed door elektriciteit geproduceerd vanuit de collectieve WKK.

Zonnige Kempen slaagde er zo in om sociale woningen te bouwen met aandacht voor zowel ecologie, energie als het comfort van de bewoners.

Ontdek de winnaars