Lier

Stad en bedrijf zoeken groene oplossingen

De voetafdruk van de stad als ‘bedrijf’ verkleinen. Vanuit die insteek neemt Stad Lier deel aan het ‘Carbon Footprint Project voor bedrijven’. Binnen dit project zoeken ondernemingen en steden samen naar groene oplossingen.

Elke deelnemer van het project lijst zijn ‘groene doelen’ op. Op basis daarvan werken masterstudenten Ingenieurswetenschappen en bachelorstudenten Handelswetenschappen een technisch voorstel én een financiële analyse uit.

Stad Lier formuleerde 3 concrete doelstellingen. Prioritair is de vermindering van de CO2-uitstoot. Daarnaast wil de stad energiebesparende ingrepen doorvoeren in de gebouwen onder haar beheer. Ten slotte wil ze haar voertuigenpark verduurzamen, onder meer door de mogelijkheden van deel- en leaseformules te onderzoeken. Het project is nog lopend.

Ontdek de winnaars