Sint-Truiden

StadsApp maakt administratie en dienstverlening efficiënter

Met een eigen StadsApp en een centraal beheersysteem maakt Sint-Truiden haar dienstverlening digitaal en efficiënter. De app voor smartphone en tablet fungeert als een altijd en overal bereikbaar communicatiemiddel met de stad.

De app is verbonden met de achterliggende backoffice zoals het stadsmagazijn of de beheerdiensten. Meldingen die telefonisch, via mail, per brief of mondeling aan het stadsloket gebeuren, worden mee opgenomen in het centrale beheersysteem. Dat zorgt voor een betere stroomlijning van de stadsdiensten en een kortere doorlooptijd bij het aanvragen van documenten (via de app 1 minuut, via het stadskantoor 2 tot 3 uur inclusief verplaatsing).

De ecologische voetafdruk daalt sterk wanneer de burger zich niet meer moet verplaatsen naar de administratie. Via de app kan de stad ook op een doeltreffende en gebruiksvriendelijke manier communiceren met de burgers in geval van calamiteiten, oplossingen voor problemen aanreiken en documenten digitaal ter beschikking stellen (eerste app in Europa met beveiligde eID-toepassing).

Lokale handelaars hebben op de app ook een ruimte ter beschikking om met hun klanten te communiceren (acties, reservaties, loyalty kaartbeheer, …). Sint-Truiden werkt momenteel ook aan een autodeelsysteem, waarbij elektrische auto’s via de StadsApp gereserveerd zullen kunnen worden. Ook andere opties worden bekeken: afspraken vastleggen, kinderopvang aanvragen,…

Ontdek de winnaars