Tienen

De Tien Werken van de Tienenaar

‘De Tien’ is een veranderproject voor en door Tienenaars. De inwoners denken na over wat ze zelf kunnen ondernemen om de stad meer leefbaar en bruisend te maken.

Het denkwerk van de inwoners werd binnen de meerjarenplanning van de stad vertaald naar 10 actiepunten: de ‘Tien Werken’. Leuk detail: een groepje van tienjarigen zal de resultaten 10 jaar lang evalueren.

Het uitgangspunt van het project, dat startte in 2016, is co-creatie en burgerparticipatie. ‘De Tien’ leidde al tot concrete realisaties zoals een stadsblog, een zitbankproject en een fietsersbond.

Door de burgerinitiatieven op te nemen in de meerjarenplanning van de gemeente wil Tienen meer interactie tussen burger en beleid creëren. “‘De Tien’ is een leerproces dat rekening houdt met de veranderingen in onze samenleving en met wat onze inwoners belangrijk vinden. Voor het bestuur is dit een manier om de vinger aan de pols te houden”, klinkt het.

Ontdek de winnaars