Schola ULB

Het Tutoraatprogramma, iedereen wint erbij

Het ‘Tutoraatprogramma’ van vzw Schola ULB is een initiatief om ervoor te zorgen dat minder jongeren de school verlaten zonder diploma. De vzw doet daarvoor een beroep op studenten van Brusselse hogescholen en universiteiten. Zij zetten zich vrijwillig in om scholieren te helpen met hun studie. Elke dag maken 1.450 leerlingen van het lager en middelbaar onderwijs in het Brusselse gewest gebruik van deze gratis hulp.

Vandaag telt Schola ULB 250 tutoren die leerling pedagogisch begeleiden. Het zijn geen onderwijsprofessionals, maar ze beschikken over voldoende potentieel en het nodige engagement om deze rol op zich te nemen. De vzw begeleidt vooral kwetsbare leerlingen, immigranten of leerlingen die zich in moeilijke sociaal-economische omstandigheden bevinden.

De begeleiding vindt meestal plaats op school in sessies van anderhalf uur. De leerlingen worden opgesplitst in kleine groepen van 3 tot 8 deelnemers, in functie van hun niveau.

Het project werd opgestart in 1989. Schola ULB telt vandaag 57 partners, 1.450 begeleide leerlingen en zo’n 250 student-tutoren. Tegen 2020 streeft de vzw naar 100 partnerscholen, 2.300 leerlingen in begeleiding en 430 student-tutoren.

Ontdek de winnaars