La Ressourcerie du Val de Sambre

Een tweede leven voor ‘groot afval’

‘La Ressourcerie du Val de Sambre’ bestaat sinds 2013 en haalt op afspraak ‘groot afval’ op bij particulieren thuis om het een tweede leven te geven. 11 gemeenten nemen vandaag deel aan het project, goed voor 365.000 inwoners.

Anne-Sophie Canart, verantwoordelijke van de Ressourcerie: “We willen de activiteiten van de ‘Ressourcerie’ en van CISP Transform van het OCMW van Charleroi, onze partner in het herwaarderen van gebruikte voorwerpen, samenbrengen in het recyclagepark op de site van de intercommunale ICDI in Couillet.”

“Op termijn is het de bedoeling om nog meer bedrijven samen te brengen die actief zijn in de sociale economie en die zich bezighouden met afvalbeperking door recuperatie, hergebruik en valorisatie in een dynamische circulaire economie.”

In 2016 verzamelde de Ressourcerie 1.600 ton ‘groot afval’. Daarvan werd 11% hergebruikt, 71% gerecycleerd en 18% energetisch gevaloriseerd. In 2017 moet dat oplopen tot 2.000 ton.

Gezien het grote succes was er nood aan uitbreiding. De Ressourcerie zet daarvoor een nieuw gebouw neer. “Die uitbreiding dient om de toegenomen vraag op te vangen en stelt ons in staat aangepaste werkomstandigheden voor het personeel te voorzien”, zegt Anne-Sophie Canart. Volgens de planning zal het gebouw operationeel zijn in 2019.

De Ressourcerie wil ook een geïntegreerd sorteercentrum oprichten dat verschillende activiteiten bundelt: het verzamelen, sorteren en herstellen van de opgehaalde goederen.

In het recyclagepark in Couillet bevindt zich nu al de vzw Terre. Die vzw recycleert textielwaren. Binnenkort vestigt ook Retrival er zich. Dit bedrijf sorteert het afval van elektrische apparaten.

Ontdek de winnaars