Atenor

Een voorbeeld van stadsvernieuwing in Brussel

Het City Dox-project op de Biestebroek-site in Anderlecht is een uitstekend voorbeeld van stadsvernieuwing en reconversie van een vervallen industrieterrein. De nieuwe wijk van 150.000 m² kadert in een algemene stadsontwikkeling die inzet op samenleven, sociale cohesie en de cohesie tussen generaties. Er komen woningen, serviceflats, een woonzorgcentrum, ruimte voor activiteiten op mensenmaat, innoverende diensten voor ondernemingen, een school, een crèche, groene ruimtes en buurtwinkels. Het hele project werd bedacht en ontworpen in samenwerking met de lokale en gewestelijke overheden.

Projectontwikkelaar Atenor kocht deze oude industrieterreinen van 5,4 hectare in 2011, nadat de industriële groep Univar zijn activiteiten had stopgezet. Een eerste uitdaging waren de hoge saneringskosten van de zware bodemverontreiniging. Daarnaast was er het imagoprobleem: een braakliggend stuk grond uit een industrieel verleden waar nooit iemand had gewoond.

City Dox ligt op 5 minuten wandelen van het Zuidstation en is dus perfect bereikbaar met het openbaar vervoer. Het project biedt ook de mogelijkheid tot elektrisch autodelen en heeft een innovatieve en intelligente aanpak rond energie- en afvalbeheer.

Ontdek de winnaars