Wetenschappelijk onderzoek voor een betere wereld

VIB Grand Challenges-programma

Wetenschappelijk onderzoek voor een betere wereld

Het VIB Grand Challenges-programma maakt baanbrekende onderzoeksprojecten mogelijk. Op korte termijn kunnen ze een directe meerwaarde betekenen voor de patiënt en de maatschappij.

Het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) verricht sinds 1996 onderzoek naar de basis van het leven, de gezondheid en ziektes. “In het Grand Challenges-programma creëren onderzoekers een maatschappelijke impact dankzij multidisciplinaire samenwerkingen”, zegt Sofie Bekaert, programmamanager Translationeel Onderzoek. 6 tot 7 projecten krijgen van de Vlaamse overheid tot 2,5 miljoen euro. 3 projecten zitten in opstartfase: een snellere diagnose van leverproblemen, bestrijding van kanker met het eigen immuunsysteem en een betere detectie van primaire immuunziekten.

Bij de start van dit onderzoek ontdekten we al meteen een nieuw genetisch defect
Sofie Bekaert, programmamanager Translationeel Onderzoek

Lopende projecten

“Leverziekten zijn goed voor 2% van de overlijdens in Europa. Een vroegtijdige detectie is cruciaal om tijdig in te grijpen. Het eerste project in het Grand Challenges-programma analyseert hoe een bloedonderzoek het diagnoseproces kan verbeteren. Dat leidt tot een snellere ziekteherkenning en behandeling.”

“Het tweede onderzoeksproject gaat over de heractivering van het immuunsysteem van kankerpatiënten om de ziekte te stoppen. Het onderzoek brengt het ecosysteem van tumoren op celniveau in kaart, voor en tijdens de therapie. Met de bevindingen willen we de respons van patiënten op immuuntherapie beter voorspellen. Dat moet leiden tot een betere behandeling van kanker, waardoor we dure behandelingen vermijden.”

Komend najaar lanceren we een derde oproep, voor onderzoek naar onder meer duurzame landbouw en voedselproductie
Sofie Bekaert, programmamanager Translationeel Onderzoek

Onderzoek nummer 3 concentreert zich op primaire immuundeficiëntie: een groep zeldzame genetische aandoeningen. Een vroegtijdige detectie is cruciaal om voortdurende infecties en soms overlijden te voorkomen. “Het VIB-UGent Centrum voor Inflammatieonderzoek ontwikkelt samen met UZ Gent en UZ Leuven nieuwe diagnosetools: zo kunnen we deze immuunziektes nauwkeuriger en in een vroeger stadium ontdekken.”

“Als we patiënten in het ziekenhuis uitgebreid screenen en die gegevens combineren met laboratoriumonderzoek komen we tot een betere diagnose en behandeling. Tegelijk krijgen we meer inzicht in de werking van het menselijk afweersysteem. Bij de start van dit onderzoek ontdekten we al een nieuw genetisch defect, maar het is nog te vroeg om er meer over te vertellen. Bijkomend onderzoek is nodig. Het toont wel aan dat het GC-programma snel vooruitgang boekt.”

Toekomstige projecten

“We lanceerden al een volgende oproep voor bijkomende onderzoeksprojecten, met kans op financiering vanaf dit jaar”, besluit Bekaert. “Tegen de lente willen we een 3-tal bijkomende projecten ondersteunen. Komend najaar lanceren we nog een derde oproep en daarmee hopen we dat ook onderzoek naar onder meer duurzame landbouw en voedselproductie aan bod komen.”

 

Ontdek de winnaars