Zonnige Kempen

Zonnige Kempen helpt bewoners bewust met energie omgaan

110 gezinnen die gehuisvest worden door de sociale huisvestingsmaatschappij Zonnige Kempen bespaarden tussen september 2014 en augustus 2017 gemiddeld 11,5% op hun energieverbruik. Samen stootten ze 50.000 ton minder CO2 uit.

Dat is het resultaat van de deelname van Zonnige Kempen aan het Europese TRIME-project. Het doel daarvan is om bewoners van sociale woningen energie te laten besparen via gedragsverandering. Dat gebeurt via medebewoners die zich vrijwillig engageren om hen thuis advies te geven over energiebesparing. 10 organisaties uit 5 Europese landen, waaronder 7 huisvestigingsmaatschappijen, werkten samen aan dit ‘energie-adviesmodel’.

Bewoners krijgen zo meer financiële draagkracht zonder aan comfort in te boeten. Maar er wordt niet alleen energie en geld bespaard. Het project zorgt er ook voor dat het welzijn van sociale huurders en de cohesie in de wijk verbeteren.

Ontdek de winnaars