KINA

Zorgboerderij voorziet in langdurige opvang en ondersteuning

KINA, het kenniscentrum van 29 OCMW’s in het arrondissement Antwerpen, organiseert opvang voor personen met hulpvragen van allerlei aard (huisbrand, relationele problemen, uithuiszetting, financiële kwesties…).

Wanneer zij niet terechtkunnen binnen de bestaande hulpverlening van de OCMW’s, worden ze opgevangen in noodbedden van een eigen KINA-hotel. Sommige mensen hebben echter nood aan een langdurige ondersteuning. Speciaal voor hen opent de organisatie in het voorjaar van 2018 een zorgboerderij.

Deze zorgboerderij bevindt zich in een rustige leefomgeving, in tegenstelling tot de eerder woelige sfeer van crisisopvang. Wie hier verblijft, krijgt de mogelijkheid om zijn leven opnieuw in handen te nemen. Dat wordt gestimuleerd via nuttige dagbestedingen in de vorm van arbeidsintensief werk en biologische tuinbouwprojecten.

De groepsaanpak biedt bewoners bovendien de kans te werken aan hun sociale vaardigheden, zelfvertrouwen, arbeidsattitudes en persoonlijkheidsontwikkeling.

Ontdek de winnaars