Digitaal participatieplatform voor Hasselaars

In 2017 wordt het Kapermolenpark in Hasselt volledig vernieuwd. Dat park heeft voor de stad een cruciale ruimtelijke, sociale, economische, culturele én ecologische betekenis. Daarom creëerde softwareontwikkelaar Citizenlab een online burgerparticipatieplatform, waar inwoners ideeën kunnen publiceren en becommentariëren over de heraanleg van hun stadspark.

De onlineklankbordgroep leverde input voor het ontwerp en mag alle tussentijdse ontwerpen mee bijsturen. Ook offline verrijken verschillende acties het project, zoals een inspiratiewandeling of een masterclass met stakeholders en professionals.

Het project past in de smart-cityvisie, die de Hasselaar centraal stelt. De stad polst rechtstreeks naar de levenskwaliteit van haar inwoners door inspraak te bieden via een bijzonder toegankelijke tool, gecombineerd met offline-initiatieven.