Doornik vereenvoudigt zijn administratieve procedures

De Waalse regering koos Doornik als proefstad voor het Smart City-project. Efficiënte participatie-instrumenten maken in Doornik de gemeentediensten toegankelijker. Een nieuwe gemeentelijke beleidsvoering vereenvoudigt niet alleen de toegang tot administratieve procedures, maar ook die procedures zelf.

Doel van het project? Administratieve vereenvoudiging voor de burger. Het fysiek loket wordt stap voor stap aangevuld met onlinediensten. Werkmethodes worden intern geanalyseerd en aangepast, en vereenvoudigd om betere interne controles te krijgen. Want ook voor de administratie en haar ambtenaren moet het project een aanzienlijke toegevoegde waarde creëren.

Via het elektronisch loket heeft de burger dag en nacht, zeven dagen per week toegang tot alle administratieve procedures. Er komt een elektronische documentenkluis die documenten kan afleveren. De interne procedures worden geautomatiseerd.

Dit project vergemakkelijkt het indienen van aanvragen en dossiers, verbetert de opvolging van de behandelingen, verhoogt de transparantie en drukt de kosten door de procedures te optimaliseren.