Dankzij Smart Belgium brengen we goede ideeën en initiatieven samen. Dat levert ons alleen maar positieve energie op

Gauthier Saelens
algemeen directeur van het GHdC

Een uniek ziekenhuis, voorbereid op de uitdagingen van morgen

Het Grand Hôpital de Charleroi (GHdC) telt momenteel 6 sites, waarover het zijn activiteiten heeft gespreid. In 2022 zal al die expertise, met uitzondering van het dagziekenhuis van de kinderpsychiatrie, gecentraliseerd in één site wat verder in Gilly komen te zitten. Van een revolutionair project op vele vlakken gesproken!

Een ziekenhuis in de nabije buurt heeft zo zijn voordelen, maar het zorgaanbod zit vaak verspreid over verschillende locaties. Om die spreidstand te verbeteren, streeft het nieuwe ziekenhuis in Gilly naar het juiste evenwicht tussen nabijheid en een compleet zorgaanbod. Alleen het dagziekenhuis voor kinderpsychiatrie blijft in Marcinelle.

De eerste werken aan de nieuwe site zouden nog dit jaar starten. In het nieuwe ziekenhuis zal het accent liggen op het comfort van de patiënt, de bezoekers en het personeel. En het personeel zal er kunnen werken in een omgeving die meer is toegespitst op hun dagtaak.

Een goed doordacht project…

“Wij hebben in eerste instantie twee pistes grondig onderzocht en vergeleken: bouwen we een nieuw ziekenhuis waarin alle activiteiten worden samengebracht of behou-  den we de bestaande gebouwen”, stelt Gauthier Saelens, algemeen directeur van het GHdC. “Kozen we voor de tweede optie, dan stonden we voor grote en lange renovatieperiodes. Bovendien stelden we vast dat een nieuwe site bouwen over een periode van 30 jaar veel zuiniger zou uitvallen. U kunt begrijpen dat onze keuze snel gemaakt was.”

De huidige gebouwen zullen nadien allemaal een nieuwe bestemming krijgen, in functie van de noden en de vraag: bejaardenopvang, opleiding, huisvesting… Het Masterplan 2022 is in vele opzichten een groots project.

Gauthier Saelens: “Wij zijn echt aan het rationaliseren geslagen door onder meer onze capaciteit te verminderen. We brengen, geheel vrijwillig, ons aantal bedden terug van 1.300 naar ongeveer 1.000 stuks. Die 30 procent minder bedden levert ons een ruimtewinst van 15 procent op. Dit heeft ons uiteraard gedwongen om na te denken over het functioneren van onze organisatie: soepelere trajecten voor patiënten, de uitbreiding van de uurroosters… Ook de manier waarop we de patiënt verzorgen, zal moeten veranderen. Zorg die traditioneel plaatsvindt in het ziekenhuis verschuift naar een zorg dichter bij de patiënt. Dat gebeurt geleidelijk aan. Zo zijn chemotherapie en begeleiding na een bevalling voorbeelden van zorg die we nu al thuis toedienen.”

Ook qua architectuur heeft het GHdC slimme keuzes gemaakt. Het nieuwe ziekenhuis bestaat uit verschillende ‘layers’  of ‘lagen’ die het gebouw indelen op basis van de verschillende functies: er zijn diensten voor korte en langdurige ziekenhuisopname, de ‘hot floor’ (operatiekwartier, intensieve zorgen, zware brandwonden…), de ‘fabriek’ (logistiek, farmacie, sterilisatie…), de consultatieruimtes en de kantoren. Het geheel is gemakkelijk met elkaar geconnecteerd via ondergrondse gangen of door middel van loopbruggen.

…duurzaam en technologisch geavanceerd

Het nieuwe ziekenhuis is niet alleen een strategische beleidskeuze, het zet ook volop in op nieuwe technologie. Zo is er van bij de ontwerpfase alles in het werk gesteld om energie-efficiënt te zijn.

“Een ziekenhuis is een grote energieverbruiker. Daar staat tegenover dat al onze toestellen samen zelf heel veel warmte produceren. Door gebruik te maken van warmte-krachtkoppeling en geothermie kunnen we extra energie opwekken. En als we dit verstandig beheren, lukt het ook om energie te besparen en werk te maken van een duurzaam milieubeleid”, aldus Gauthier Saelens.

500 miljoen euro

Het bedrag dat geïnvesteerd wordt in het nieuwe ziekenhuis. 40 procent van die financiering is voor rekening van de EIB.

‘Belfius speelt een hoofdrol in het consortium’

De Europese Investeringsbank (EIB) neemt 40 procent van de financiering van het bouwproject voor haar rekening. “Dat we die steun krijgen, betekent dat ons nieuwe ziekenhuis zowel maatschappelijk als economisch relevant is”, zegt Gauthier Saelens. Daarnaast kan het GHdC op de steun van een consortium van banken rekenen, waarin Belfius een centrale rol speelt.

“Dankzij de MAHA-studie (onderzoek naar de financiële situatie van de ziekenhuissector) van Belfius kunnen we ons positioneren ten opzichte van andere ziekenhuizen in de zorgsector. De studie schetst bovendien een economisch en financieel profiel van het GHdC, wat voor banken een pluspunt is als we hen vragen om te investeren in ons nieuwe ziekenhuis”, legt de directeur uit.

Het Smart Belgium-project van Belfius vindt hij op vele vlakken dan ook essentieel, absoluut ook voor de gezondheidszorg. “Die ondergaat vandaag ongeziene veranderingen: digitalisering, ontwikkeling van biotechnologie, ontwikkeling van medische informatica… Dat zijn stuk voor stuk revoluties waaraan we het hoofd moeten bieden. Dankzij Smart Belgium worden goede ideeën en initiatieven samengebracht, die ons alleen maar positieve energie opleveren.”