Energieoptimalisatie in een historische context

Het project ‘De Schipjes’ gaat een woonerf opwaarderen met 11 nagenoeg identieke woningen in de historische stadskern van Brugge. Dat gebeurt op een energetisch-ecologische manier. Enerzijds worden de oude huizen met nieuwe technieken geïsoleerd. Anderzijds zal een kleinschalig collectief warmtenet in combinatie met hernieuwbare opwekkingstechnieken het duurzame karakter van het woonerf mee ondersteunen.

‘De Schipjes’ streeft naar een maximaal evenwicht tussen respect voor het historisch patrimonium en de energetische opwaardering van de gebouwen. Belangrijke aandachtspunten daarbij? Het inschakelen van sociale economie bij de implementatie van de energiebesparende maatregelen en de collectieve bewustwording van de bewoners rond energieverbruik. Het project betekent ook een mogelijke stap naar de uitwerking van thermische netten in andere stadscentra.