Gelukkige ouders, gelukkige kinderen

Meer qualitytime voor ouders en kinderen: dat is het opzet van Beau-fort kinderopvang. De concrete meerwaarde van Beau-fort? Het project combineert op één locatie crèche én buitenschoolse opvang. Daarbij werkt het samen met experts in uiteenlopende domeinen zoals: muziek, sport, logopedie en kinesitherapie. Beau-fort biedt bovendien een ‘ontzorgend’ dienstenpakket, denk aan een strijk- of maaltijdenservice.

Het aanbod van Beau-fort is dus dubbel: kinderen krijgen optimale ontwikkelingskansen en ouders ondersteuning. Niet alleen het model van gecombineerde dienstverlening is uniek, ook de locatie van het project is innovatief. Beau-fort ligt in een industriepark in Lommel, zodat ook werknemers van lokale bedrijven gebruik kunnen maken van het aanbod. Want de diensten zijn toegankelijk voor iedereen – dus ook voor wie geen gebruik maakt van de kinderopvang.