Steden die positief met hun milieuproblemen omspringen en duurzame keuzes maken, plukken daar economisch de vruchten van

Hans Bruyninckx
directeur Europees Milieuagentschap

Groene economie is de economie van de toekomst

Economische belangen en het behalen van klimaatdoelstellingen zijn niet tegenstrijdig met elkaar, meent Hans Bruyninckx van het Europees Milieuagentschap. Hij pleit voor een duurzame aanpak.

“Het allerbelangrijkste?”, zegt Hans Bruyninckx, directeur van het Europees Milieuagentschap. “Je moet een milieuprobleem, zoals bijvoorbeeld de luchtverontreiniging in Brussel en Antwerpen, koppelen aan een positief traject. Maatregelen dienen om meer leefbaarheid te creëren: minder geluidsoverlast, meer groene en open ruimtes, meer waterpartijen, een betere verkeersdoorstroming, veiligere fietspaden. Dat is een positieve benadering waar alle partijen met trots aan willen meewerken. Bij milieuthema’s heb je naast een toekomstgericht beleid ook technologie, kennis en burgers nodig die samen in één richting denken en handelen. Daarom is een engagerend en wervend milieubeleid noodzakelijk.”

Milieubeleid als bindmiddel

Zo’n doorgedreven aanpak levert resultaten op, meent Hans Bruyninckx. “Steden die positief met hun milieuproblemen omspringen en duurzame keuzes maken, plukken daar economisch de vruchten van. Ze zijn aantrekkelijk voor jonge mensen, voor investeringen en voor jonge creatieve bedrijven. Ook de waarde van het vastgoed stijgt er.”

Hans Bruyninckx is voorstander van een groene economie, waar duurzaamheid primeert en waarbij er geen tegenstellingen bestaan tussen economische belangen en klimaatambities. “Economische belangen en klimaatdoelstellingen versterken elkaar juist. Op Europees vlak weten we dat een groene economie die inzet op duurzame energie, afvalen mobiliteitstechnologie, ook meer jobs creëert. Dat groene beleid, waar Europa een voorsprong in heeft, zal ook door de rest van de wereld toegepast moeten worden. Het recente klimaatakkoord in Parijs toont aan dat er nu en binnenkort overal slimme technologie, toekomstgerichte producten en diensten en consultants nodig zullen zijn. Die kennis zal niet komen van landen en steden die achterop hinken met hun milieubeleid. Een groene economie is de economie van de toekomst.”