Smart Award Nominee

Groene plug-and-playstroom op afgelegen locaties

Tiger Power levert via slimme technologie een duurzaam alternatief voor vervuilende dieselgeneratoren. Het bedrijf zorgt voor de productie en opslag van groene stroom op locaties zonder of met een onbetrouwbaar energienet.

Tiger Power bouwde met de gepatenteerde Sunfold een unieke zonnestroominstallatie met batterijopslag. “Ons systeem is ideaal als tijdelijke energievoorziening op plaatsen zonder netstroom”, zegt Chris Prengels, CEO van Tiger Power.

De Sunfold kan bovendien gecombineerd worden met de Storager. “De Storager zet met het overschot aan energie op zonnige dagen hemelwater via elektrolyse om in waterstof. Die wordt ter plaatse onder hoge druk opgeslagen en kan weken tot maanden later gebruikt worden als brandstof om groene stroom te produceren op mindere zonnige dagen.”

Slimme bouwstenen

Humanitaire hulp, defensie, mijnbouw, afgelegen dorpen, openluchtfestivals: het energieproductie en -opslagsysteem van Tiger Power kent heel wat toepassingsmogelijkheden waarvoor vandaag traditionele dieselgeneratoren ingeschakeld worden. De impact op de luchtverontreiniging is duidelijk: één Sunfold houdt gemiddeld 8 ton CO2 per jaar uit de lucht.

Uiteraard willen we met Tiger Power winst maken, maar de sociaal-economische impact is net zo belangrijk in onze bedrijfsethiek
Chris Prengels, CEO Tiger Power

“De Sunfold en Storager zijn onze groene bouwstenen”, voegt Jessica Reznor, CTO van Tiger Power, eraan toe. “Afhankelijk van het klimaat, de geografische locatie en de toepassing kunnen we onze installatie groter of kleiner maken, door meerdere modules aan elkaar te koppelen in een mini grid.”

Het beoogde cliënteel is internationaal en divers. “De Sunfold is inmiddels marktklaar. Daarmee mikken we onder meer op de mijnbouwsector in Afrika. En er is ook rural electrification: afgelegen dorpen zonder eigen energienet die dankzij ons systeem stroom krijgen, zodat ze zich socio-economisch kunnen ontwikkelen. Uiteraard willen we met Tiger Power winst maken, maar humanitaire projecten zijn net zo belangrijk in onze bedrijfsethiek.”

Van zomerfestivals naar India

Ook in België ziet Chris Prengels een beperkte inzetbaarheid van de technologie van Tiger Power. Zo is er de mogelijkheid om pompinstallaties op afgezonderde plekken draaiende te houden. En er zijn de vele openluchtfestivals. “Dat zijn wel erg tijdelijke opstellingen, want festivals duren hooguit een paar dagen. Muziekfestivals bekijken we voornamelijk als promokanalen: ze maken ons systeem zichtbaar voor de buitenwereld. Momenteel denken we eraan om een aantal Sunfolds in te zetten bij enkele zomerfestivals.”

Binnenkort start een proefproject met de Storager in India, zodat ook dat systeem binnenkort in de markt gezet kan worden. “Voor de Storager sloten we een samenwerkingsovereenkomst met het federaal ministerie van hernieuwbare energie in India. Ons systeem zal bovendien uitermate goed van pas komen in de telecomsector in Zuid-Azië en Afrika, voor de stroomvoorziening van telefoonmasten. Er zijn immens veel mogelijkheden”, besluit Chris Prengels.