Wie vandaag bij openbare werken niet stilstaat bij energieduurzame oplossingen, mist kansen

Alain Top
burgemeester Harelbeke

Harelbeke ondergaat duurzame stadskernvernieuwing

Aantrekkelijke publieke ruimtes, woonontwikkelingsprojecten en groene energieoplossingen langs de oevers van de Leie: Harelbeke bouwt een aantrekkelijk nieuw stadscentrum met een duurzame visie.

“De heraanleg van het marktplein is de basis van ons h^aqua-stadsvernieuwingsproject. Het reorganiseren van het centrum rond de Leie biedt de kans om het plein in een mooie publieke ruimte te transformeren en winkels met daarboven appartementen te creëren”, vertelt Alain Top, burgemeester van Harelbeke.

“Omdat het plein vlak bij de rivier ligt, kozen we ervoor om de aanleg mee te integreren in de werken van de Seine-Scheldeverbinding: een Europees project in samenwerking met Waterwegen en Zeekanaal van de Vlaamse overheid, dat de Leie voorbereidt op de komst van langere schepen en grotere ladingen. Veel straten naast de rivier werden daarvoor opengebroken.”

10.000 ton

De hoeveelheid CO2 die Harelbeke jaarlijks minder zal uitstoten door de aansluiting van nieuwe wooneenheden op een warmtenet.

Warmtenet

“Dat gaf ons meteen de kans om tegelijkertijd een warmtenet te installeren. Zo verwarmen we binnenkort een nieuw woonpark van 884 woningen op het grondgebied van Harelbeke en Kuurne met de restwarmte van de verbrandingsoven van de intercommunale Imog, die 2 kilometer buiten de stad ligt. En we zijn ook van plan om in de nabije toekomst zoveel mogelijk onze gebouwen op het warmtenet aan te sluiten, denk aan het jeugdcentrum, het stadhuis, het OCMW-rusthuis, een lagere school en een stedelijke academie. Een duurzaam project dat we kunnen realiseren dankzij de EIBfinanciering met Belfius, via het Smart Cities & Sustainable Development- programma. De bank heeft aanbevelingen gedaan om onze bouwplannen nog duurzamer te maken. Daar zijn we zeer tevreden over.”

Stuw met turbines

Op de Leie zelf komt er ter hoogte van Harelbeke ook een dubbele stuw met turbines die elektriciteit zullen opwekken voor de daarnaast gelegen sluis. De hoeveelheid geproduceerde groene stroom zal perfect op de dagelijkse sluiswerking afgestemd zijn. “Wie vandaag bij openbare werken niet stilstaat bij energieduurzame oplossingen, mist kansen”, besluit de Harelbeekse burgemeester.