Hemelwaterplan creëert leefomgeving in harmonie met water

Het veranderende klimaat wordt de komende decennia een belangrijke uitdaging. Intense regenbuien in combinatie met bodemverdroging en -verharding zullen het grondwaterpeil laten stijgen, waterlopen buiten hun oevers laten treden en riolen laten overlopen. Om de maatschappelijke, ecologische en economische schade te beperken, ontwikkelde Aquafin een innovatief hemelwaterplan. Dat geeft een realtimezicht op de waterhuishouding in gemeentes, stelt oplossingen op maat voor om problemen te vermijden en reikt mogelijkheden aan om de beleving van water in openbare ruimtes te vergroten.

 

Met digitale terreinmapping brengt Aquafin lokale waterlopen en afvoerstromen in kaart. Computermodellen simuleren buien van verschillende omvang en bestuderen de effecten op de lokale situatie. Daarbij wordt rekening gehouden met elementen zoals reliëf, bebouwing en verharde oppervlakten. Het hemelwaterplan schat ook in welk resultaat bepaalde ingrepen zullen hebben, en biedt de gemeente een visie voor de toekomst.