Het beste afval is afval dat niet geproduceerd wordt

De circulaire economie is volop in ontwikkeling. Belfius opent samen met zijn partner, de Europese Investeringsbank (EIB), een nieuwe kredietlijn die projecten van deze nieuwe economie ondersteunt. Met welk doel? Nieuwe initiatieven in de sector aanmoedigen.

Onze middelen zijn schaars. Ze optimaal inzetten moet dan ook een prioriteit zijn, want dat is in het belang van zowel de burgers als van de overheden.

“De circulaire economie evolueert volop en we zien steeds meer initiatieven bij de burgers ontstaan. Ze hebben soms veel weg van maatschappelijke integratie. Denk maar aan de opkomst van ruilbeurzen. Een tweede leven geven aan een voorwerp is belangrijk. Al is het beste afval nog altijd afval dat niet geproduceerd wordt”, vertelt een enthousiaste Patrick Devis, directeur Marketing Public & Corporate Banking bij Belfius.

Burger- en collectieve initiatieven aanmoedigen

Pierre-Emmanuel Noel, Senior Banker bij de EIB, en Patrick Devis hopen vurig dat dankzij de nieuwe kredietlijn nog meer nieuwe individuele en collectieve projecten het daglicht zullen zien.

“Lokale beleidsmakers moeten proberen om deze nieuwe dimensie van de circulaire economie al van bij de start in hun projecten te integreren. Ze worden daarvoor beloond met een financiering tegen een interessante rentevoet. Dat is met stip het belangrijkste pluspunt of argument, waarmee we zoveel mogelijk investeerders willen bereiken”, benadrukt Pierre-Emmanuel Noel.

Lokale beleidsmakers moeten proberen om deze nieuwe dimensie van de circulaire economie al van bij de start in hun projecten te integreren
Pierre-Emmanuel Noel, Senior Banker bij de EIB

“Het tweede voordeel richt zich vooral tot de politieke wereld. Die kan dankzij deze kredietvorm zijn dagelijks beleid perfect afstemmen op het momentum. Onze beslissingsnemers zijn op dat vlak visionair. Hun ambities reiken verder dan alleen maar herhalen wat in het verleden is ondernomen”, vervolgt Patrick Devis.

“Een ander argument is de communicatie rond de gerealiseerde projecten. Het is essentieel om andere burgers en intercommunales verder te inspireren om de stap te zetten richting de circulaire economie.”

Voldoen aan precieze criteria

Om de toekenning van het krediet te vergemakkelijken, hebben de EIB en Belfius strikte en specifieke, maar ook wel realiseerbare toelatingscriteria opgesteld op zes domeinen: mobiliteit, energie-efficiëntie, stadsvernieuwing, afvalverwerking, waterbehandeling en e-gov met specifieke aandachtspunten voor circulaire economie.

Wij zijn overtuigd van het belang van deze nieuwe kredietlijn
Patrick Devis, directeur Marketing Public & Corporate Banking bij Belfius

“We hebben die criteria opgesteld om, voor of door lokale publieke overheden en actoren uit de sociale sector, projecten te laten indienen met een focus op de circulaire economie of op het thema ‘Smart Cities’. De criteria zijn het werk van ingenieurs, economen en milieuspecialisten van de EIB en Belfius. Daarnaast bestaan er al gevalideerde labels, zoals het EcoQuartierlabel in het Waalse Gewest, die een geautomatiseerde aanvaardingsprocedure van kredieten mogelijk maken. In andere gevallen worden projecten ons afzonderlijk aangeleverd en bekijken we intern of het project beantwoordt aan de minimumvoorwaarden”, legt Pierre-Emmanuel Noel uit.

Hiermee wordt het concept van circulaire economie geënt op deze zes pijlers en op de door de Europese Commissie gewenste strategie. “Wij zijn overtuigd van het belang van deze nieuwe kredietlijn. Ze kan bovendien rekenen op heel veel belangstelling van de Europese Unie, die rond dit thema overigens al heel wat wetgevend werk heeft verricht”, besluiten beide heren.