Door alles in het Amsterdamse ‘urban living lab’ te testen, ervaren we of een aanpak werkt of niet. Als de resultaten niet overtuigen, houden we ermee op

Ger Baron
chief technology officer Gemeente Amsterdam

Het levende lab Amsterdam

180 publieke en private partners en 1.500 individuele ‘innovators’, onder wie heel wat burgers, zijn vandaag actief betrokken bij de creatie van de slimme stad Amsterdam. Samen bedenken ze nieuwe ideeën om de stad leefbaarder te maken. Het unieke? Alle ideeën worden in sneltempo in de praktijk gebracht.

“Alle projecten van Amsterdam Smart City zijn experimenten”, aldus Ger Baron, chief technology officer van Amsterdam. “Het gaat niet om theoretische studies die na verloop van tijd in een lade belanden. We testen de voorstellen in de praktijk uit. Amsterdam is ons lab, ons ‘urban living lab’. Bedrijven kunnen ín de stad hun innovaties testen.”

De doorloopcycli van de experimenten zijn kort. “Door te ‘doen’, ervaren we of een aanpak werkt of niet. Als de resultaten niet overtuigen, houden we ermee op.”

1 miljoen zonnepanelen

De Amsterdamse Zoncoalitie is een interessant voorbeeld. Amsterdam beschikt over 800 hectare dakoppervlakte die geschikt is voor de installatie van zonnepanelen. De Zoncoalitie brengt de eigenaars van die daken samen om hen te overtuigen van zonne-energie. Het uiteindelijke doel is een Amsterdamse regio met minstens 1 miljoen zonnepanelen, meer dan het aantal fietsen in fietsstad Amsterdam.

186

Het aantal organisaties (bedrijven, gemeenten, kennisinstellingen, bewonersinitiatieven,…) dat betrokken is bij Amsterdam Smart City.

En wat te denken van TreeWifi? Een designer hangt in Amsterdam bijzondere nestkastjes aan de bomen, gevuld met sensoren om de luchtverontreiniging te meten. De hoeveelheid schadelijke stoffen is af te lezen via de ledverlichting op de kastjes. Als de luchtkwaliteit verbetert, ontvangen de omwonenden een gratis wifisignaal.

Duurzaam koud en warm

Als slimme stad zet Amsterdam ook sterk in op hernieuwbare en lokaal opgewekte energie. Meer dan 30 partners – de stad, kennisinstellingen en de bedrijfswereld – steken daarvoor de koppen bij elkaar.

Een inspirerend voorbeeld is de bouw van volledig energieneutrale appartementen in het Amsterdamse Houthaven-district. Verwarming en koeling gebeuren dankzij een op en top duurzaam koude- en warmtenet. De warmte is afkomstig van elektriciteit die het Afval Energie Bedrijf (AEB) opwekt bij het verbranden van afval. De koeling komt van het water uit het IJmeer bij Amsterdam. Een deel van die koude wordt gestockeerd onder de grond om tijdens warme zomerdagen meteen beschikbaar te zijn.

Elk jaar worden er in de Houthaven meer dan 300 appartementen aangesloten op dit duurzame energienetwerk. In 2021 zullen dat er 2.000 in totaal zijn. Al die appartementen stoten 80 procent minder CO2 uit dan vergelijkbare woningen met traditionele boiler en airco.