Smart Award Nominee

Het platform dat de relatie tussen klanten en leveranciers versterkt

U werkt graag samen met mensen die uw waarden delen? Myrmex, het collaboratief platform voor extrafinanciële rapportering, brengt klanten en leveranciers samen die dezelfde maatschappelijke, economische en milieuwaarden delen.

Factor-X is een bureau gespecialiseerd in advies over duurzame ontwikkeling. Vier jaar geleden richtte het Myrmex op, een collaboratief platform. Dat meet de impact van de activiteiten en de bevoorradingsketen van een onderneming op milieu en maatschappij. “Ons platform vergemakkelijkt de relaties tussen klanten en leveranciers. Dat doen we door klanten en leveranciers samen te brengen die dezelfde waarden delen rond bedrijfscultuur, productontwikkeling en communicatie”, zegt Frédéric Chomé, zaakvoerder van Factor-X.

Duurzaam kopen

Myrmex bundelt alle functionaliteiten die nodig zijn voor de goede werking van een bedrijf. “De gebruikers van ons platform genieten van onze expertise rond het beheer van duurzame gegevens. Wij pakken de belangrijkste bekommernissen aan zoals de uitwisseling van informatie, veiligheid, confidentialiteit, verbintenissen met derde partijen, kwaliteit, enzovoort.”

Duurzaam word je niet in je eentje. Dat doe je via een netwerk van partners
Frédéric Chomé, zaakvoerder van Factor-X

Myrmex wil het uithangbord zijn van duurzame en performante ondernemingen. Het platform maakt de keuze voor duurzame ondernemingen makkelijker bij openbare aanbestedingen. “Overheden hebben het moeilijk om duurzaam te kopen. Daarom ontwikkelen wij uithangborden voor de lokale overheden, zodat ze gemakkelijker het aanbod zien van innoverende lokale en duurzame ondernemingen, die vaak onbekend zijn bij de opdrachtgevers. En zo kunnen onze innovatieve kmo’s profiteren van de honderden miljarden euro’s die de overheden van de 27 EU-landen uitgeven.”

Banden met klanten

Het andere project van Myrmex is de ontwikkeling van 2 apps. De eerste is bestemd voor de burgers. “Zij kunnen via het platform vragen stellen over de duurzaamheid van producten die ze rechtstreeks kopen bij de bedrijven die ze produceren.” De tweede app creëert meer transparantie rond politieke en overheidsmandaten. Dat gebeurt via een online kadaster van mandaten en mandatarissen dat gecontroleerd wordt door de mandatarissen zelf, hun partijen, de structuren die hen tewerkstellen en een onafhankelijk controleteam van burgers. Beide apps zijn volop in ontwikkeling en worden in de loop van dit jaar operationeel.

“Via Myrmex hopen we het leven van onze klanten te vereenvoudigen. We vervangen de verschillende ‘microapplicaties’, die door de jaren heen ontwikkeld werden om een antwoord te bieden op specifieke problemen. Op die manier krijgen operationele teams meer tijd om te innoveren en hun corebusiness te verbeteren, in plaats van tijdverslindende rapporten te schrijven. Want die nemen we op in Myrmex.”

“Onze klanten waren vragende partij voor zo’n platform. Van bij de start hielpen zij ons als partners om de tool te ontwikkelen”, besluit Frédéric Chomé. “Duurzaam word je niet in je eentje. Dat doe je via een netwerk van partners die samen in dezelfde richting evolueren.”