Hoe kan een bank groene energie-investeringen stimuleren?

Maak investeringen in duurzame energie betaalbaar, gemakkelijk bereikbaar en deel kennis en expertise. Het recept om duurzame projecten aan te moedigen is niet ingewikkeld. Drie variaties.
1. Private Finance for Energy Efficiency (PF4EE):
EIB geeft klimaatbescherming een boost.

Wat: een programma van de Europese Investeringsbank (EIB) dat in de EU wordt uitgerold om energie-efficiënte investeringen te ondersteunen. Voor België koos de EIB Belfius als financiële partner. Kredieten aan gunstvoorwaarden, een waarborg van de EIB en een audit die de voornaamste investeringsnoden detecteert, trekken private en publieke instellingen over de streep.

Voordelen voor overheid en private sector: krediet met aantrekkelijke rente, een waarborg van de EIB, behoud van focus op de kernactiviteit, energiebesparing.

Private en publieke instellingen die energie-efficiënte investeringen plannen, krijgen binnenkort toegang tot betaalbare financieringen
Gery Milants, directeur Specialised Finance bij Belfius

2. Operationele vendor leasing:
groene ambities realiseren zonder zware investering.

Wat: huurcontract op lange termijn tussen leverancier en klant (bijvoorbeeld een gemeentebestuur), dat door Belfius overgenomen wordt. De klant investeert niet maar huurt het materieel tegen een vaste prijs, onderhoud en verzekering inbegrepen.

Voordelen klant: gespreide betalingen, perfect te budgetteren, slechts één tegenpartij (de leverancier), energiebesparing.

Voordelen leverancier: zekerheid over financiering en betaling
Toepassingen: investeringen in zonnepanelen om zelf energie op te wekken, in ledverlichting of warmtepompen om meer comfort te creëren en tegelijk de factuur te drukken.

Overheden en bedrijven realiseren hun groene ambities zonder zelf te moeten investeren. Integendeel zelfs: de energiefactuur daalt
Dirk Gyselinck, Head of Public & Corporate Banking en lid van het directiecomité van Belfius
3. Immokrediet:
De bank als financier en regisseur van bouwprojecten.

Wat: een combinatie van een financiering met projectbeheer. Behalve de financiering regelt Belfius het administratieve, budgettaire en technische beheer (zoals de aanvraag van de vergunningen) en begeleidt de selectie van de ontwerper en aannemer. Belfius zorgt voor de opvolging van de werf en de facturatie. Voor energie-efficiënte investeringen brengt een energieaudit de noden in kaart.

Voordelen voor de overheid: tijdswinst en comfort: Belfius neemt de zorg voor het project over, begeleidt het bestuur van a tot z tijdens het ontwerp en het bouwproces.
Voordelen voor de privépartners: één gesprekspartner (Belfius), zekerheid over financiering, betaling en goede opvolging.

Toepassingen: het bouwen van een nieuw administratief centrum, sportcomplex of woonzorgcentrum met specifieke aandacht naar duurzaamheid in de brede zin van het woord (energie, multifunctionaliteit, mobiliteit…)