Hogere levenskwaliteit voor diabetespatiënten in woonzorgcentra

Het UZ Leuven, 4 regionale woonzorgcentra en een technologische partner zijn de bezielers van InnovAgeD. Met dit initiatief verbeteren ze de levenskwaliteit van diabetespatiënten in woonzorgcentra sinds 2013.

Hoe? Door de opleiding van paramedisch personeel en het sensibiliseren van de patiënt en zijn naasten. Daarnaast wordt het paramedisch beleid geharmoniseerd door een gemeenschappelijk diabetesprotocol voor behandeling en opvolging. Bovendien wisselen alle actoren beter informatie uit dankzij nieuwe communicatietools.

Dit alles leidt tot een betere levenskwaliteit van diabetespatiënten in woonzorgcentra en tot een daling van het aantal hospitalisaties. Ook voor zorgverleners heeft InnovAgeD duidelijke positieve gevolgen: het collectieve besef dat type 2 diabetes frequent voorkomt in deze kwetsbare groep, een stroomlijning van processen, meer vertrouwen bij het nemen van beslissingen, een verbetering van de communicatie en een grote betrokkenheid bij alle stakeholders.