Speeddaten voor meer energie-efficiëntie

De Limburgse hogeschool PXL kiest resoluut voor duurzaamheid. Niet alleen in haar curriculum, ook in de praktijk. Zo wordt vandaag het elektriciteits-, gas- en waterverbruik continu gemonitord. Die gegevens zijn voor iedereen beschikbaar via een publieke website.

Bovendien experimenteert de hogeschool met innovatieve energiebesparende maatregelen en financieringsmodellen. Ze organiseerde bijvoorbeeld de allereerste ESCO-speeddating in Vlaanderen, waar meer dan 160 deelnemers uit onderwijs, industrie, overheid en consultancy kennismaakten met ESCO . Dat is een principe waarbij een bedrijf energiebesparende maatregelen doorvoert bij zijn klant, en die ook zelf financiert. De gebouweigenaar betaalt de investering terug met de gerealiseerde energiebesparingen. PXL bekijkt of het kan overstappen naar dit type van contracten.

Daarnaast lopen er Quick Scans voor verlichting, verwarming, ventilatie, koeling en de gebouwschil. Die vormen de basis voor een investeringsprogramma over 15 à 20 jaar om de gebouwen en installaties van PXL te renoveren en stelselmatig energie-efficiënter te maken.