Hulp voor jongeren met ernstig zieke familie

Het CHU Namen in Godinne biedt kinderen en jongeren met een ernstig ziek familielid al sinds 2009 een aparte ruimte. Daar kunnen ze gratis en zonder afspraak terecht, elke woensdagnamiddag en tijdens de schoolvakanties. Onder begeleiding van een psycholoog en een verpleegkundige wordt in die ruimte gewerkt aan de band tussen ouder en kind. Tijdens de ziekte en alle heftige emoties die die ziekte veroorzaakt, nemen wederzijdse contacten toe.

In 2016 kwam er ook een website om jongeren te helpen bij de beproevingen van de ziekte, en om ook het verlies te verwerken. Dankzij dit innovatieve project krijgen jongeren informatie over ziekte en behandelingen. Ze voelen dat er begrip wordt getoond voor hun emoties. Op een Facebookpagina vinden ze andere jongeren die hetzelfde doormaken.

Dit begeleidingsplan voor patiënten houdt optimaal rekening met de medische, psychologische en sociale gevolgen van de ziekte. De sociale meerwaarde? Vlottere toegang van kinderen tot de afdeling intensieve zorg, betrokkenheid bij de behandeling van familieleden, voorkomen van pathologische rouw…