Als de elektrische auto echt populair wordt, verdubbelt het elektriciteitsverbruik van een gemiddeld gezin van 3.500 naar 7.000 kWh per jaar

Ronnie Belmans
CEO EnergyVille

Iedereen energieleverancier

Binnenkort haalt u uw energie bij uw buur, bewaren gebouwen hun overschotten in thuisbatterijen en houdt aardwarmte ons warm in de winter. Dat is de visie van professor Ronnie Belmans, CEO van onderzoekscentrum EnergyVille in het Genkse Thor wetenschapspark.

Gezinnen gebruiken steeds meer warmtepompen en verlichting, huishoudapparaten en communicatietoestellen. Niet verwonderlijk dat het elektriciteitsverbruik met zo’n 2 procent per jaar steeg in het voorbije decennium.

Aan die stijging komt volgens experten geen einde: als de elektrische auto echt doorbreekt, zal het verbruik van een gemiddeld gezin maar liefst verdubbelen – van 3.500 kWh naar 7.000 kWh per jaar. Bovendien verbruiken gezinnen steeds minder aardgas en stookolie, dankzij beter geïsoleerde woningen. Elektriciteit zal een steeds grotere rol spelen, ook in het opwekken van warmte.

“Daar ligt dan ook de toekomst van onze energie. Maar dan wel uit hernieuwbare energiebronnen”, zegt Ronnie Belmans, professor Energietechniek aan de KU Leuven en CEO van onderzoekscentrum EnergyVille.

Meer interactie tussen gebruikers

“In de toekomst hebben we geen nood meer aan grote elektriciteitscentrales”, aldus Ronnie Belmans. “Gedecentraliseerde systemen zullen via zonnepanelen, aardwarmte of windmolens stroom voorzien voor lokale gebruikers. Dat zorgt niet alleen voor een nieuwe architectuur van gebouwen – zoals zonnepanelen die in gevels of dakpannen zijn ingebouwd – maar zal ook de interactie tussen burgers beïnvloeden.”

Zo is het straks best mogelijk dat u uw overschot aan energie aan uw buur levert, zonder te passeren via het elektriciteitsnet. Of dat bewoners van een appartementsgebouw samen een thuisbatterij installeren om de energie van de eigen zonnepanelen op te slaan.

“En dankzij de warmtenetten van de nieuwste generatie en geavanceerde meet- en regeltechnieken kunnen gebouwen binnenkort ook warmte onder elkaar uitwisselen”, vult Ronnie Belmans aan.

Werk aan de winkel voor de overheid

“Die toekomst is enkel mogelijk met een aangepaste wetgeving”, meent Ronnie Belmans. “Onze energiewetten dateren van 1925, toen gemeenten het monopolie voor energievoorziening op hun grondgebied kregen. Maar die wetten zijn totaal achterhaald wanneer we lokaal ingebedde energiesystemen willen ontwikkelen.”

Een modern wetgevend kader is dus dringend nodig. “Daarom ontwikkelt EnergyVille vandaag al de kennis om overheden en hun partners te ondersteunen bij de overgang naar de energie van morgen.”