De arbeidsmarkt heeft meer aan jongeren met ondernemingszin en doorzettingsvermogen dan aan uitblinkers in driehoeksmeetkunde en zinsontleding

Dirk Van Damme
OESO-expert onderwijs

“Ik kijk uit naar de onderwijsideeën van captains of industry”

In het onderwijs van de 21ste eeuw blijft kennis belangrijk, maar vaardigheden en persoonlijkheid worden even cruciaal, stelt OESO-onderwijsexpert Dirk Van Damme. “De tijd is rijp voor een fundamenteel debat tussen de bedrijfs- en de onderwijswereld.”

“De arbeidsmarkt heeft meer aan jongeren met ondernemingszin, een probleemoplossende houding en doorzettingsvermogen dan aan uitblinkers in driehoeksmeetkunde en zinsontleding”, vindt Dirk Van Damme. En dus moet ons onderwijs zich aanpassen. “De leerkracht die een standaardpakket lessen serveert aan een klas zuchtende leerlingen is straks verleden tijd. Het onderwijs van morgen is geïndividualiseerd en gediversifieerd, met een grote klemtoon op zelfstandig leren.”

Open learning

Biedt technologie een uitkomst? “Zeker, maar laat ons de fouten uit het verleden vermijden”, waarschuwt de OESO-expert. “Overheden en bedrijven zetten sterk in op infrastructuur, maar verloren bijscholing en aangepaste software uit het oog. De technologie moet rekening houden met de pedagogische context, niet omgekeerd.”

Aan inspirerende voorbeelden nochtans geen gebrek. Afstandsonderwijs en ‘open learning’ nemen een hoge vlucht dankzij oplossingen als Open Educational Resources, het online aanbieden van gratis educatief materiaal. Maar ook private aanbieders van online leersystemen krijgen steeds vaker voet aan de grond op de onderwijsmarkt.

Die toenemende impact van het bedrijfsleven op onderwijs ziet Dirk Van Damme niet als een bedreiging. “We hebben een gedeeld belang: mensen goed opleiden voor de arbeidsmarkt van morgen. Laat bedrijfsleiders en onderwijsexperts daarom een debat ten gronde voeren over het onderwijs van de toekomst. Ik kijk uit naar de visionaire ideeën van captains of industry. Welke roadmap stippelen zij uit naar een progressief onderwijs?”

5 procent innovatiebudget

Een nieuw onderwijs vraagt om investeringen, beseft Dirk Van Damme. Hij pleit in de eerste plaats voor een heroriëntatie van de huidige investeringen. “Het onderwijsbudget in België is behoorlijk hoog. Maar er vallen her en der wel efficiëntie – winsten te rapen. Creëer daarmee een innovatiebudget dat de toekomst op de lange termijn voorbereidt. 5 procent van het totale budget reserveren voor innovatie is een minimum.”

Tegelijk moeten er nieuwe financieringsmodellen voor ons onderwijs bedacht worden. “De uitbreiding van de publiek-private samenwerking naar infrastructuurinvesteringen is een interessante aanzet. Maar eigenlijk zijn alle verfrissende ideeën welkom.”