Laagdrempelige informatie over CO2-uitstoot en -besparing

Waasland Klimaatland is een samenwerking tussen de Provincie Oost-Vlaanderen en Interwaas, het intergemeentelijk project voor streekontwikkeling in het Waasland, met een duidelijke doelstelling: tegen 2020 de CO2-uitstoot met 20 procent reduceren. Alle gemeentes uit het Waasland zijn toegetreden tot het Europese Burgemeestersconvenant: een verzameling van duizenden lokale autoriteiten die zich vrijwillig engageren om de klimaatdoelstellingen van de EU op hun grondgebied te realiseren.

Waasland Klimaatland gaat verder om een draagvlak te ontwikkelen, dankzij datamonitoring en het zichtbaar maken van de klimaatacties. Vandaag krijgen burgers, bedrijven en beleidsmakers via 2 laagdrempelige en interactieve IT-toepassingen gedetailleerde informatie over de CO2-uitstoot en alle klimaatacties in het Waasland. Daarbij wordt ook alle vermeden CO2-uitstoot opgeteld. Zo mobiliseert het project alle betrokkenen om hun steentje bij te dragen voor een beter klimaat.