Het stadsmeubilair dat we verhuren aan lokale overheden wordt later opnieuw gerecycleerd tot nieuwe modellen

Lorenzo Delorenzi
CEO ECO-oh!

Leasing wordt het hart van het circulaire model

ECO-oh! maakt stadsmeubilair van gerecycleerd huishoudafval. Samen met Belfius zoekt het recyclagebedrijf naar een financieringsmodel om lokale overheden mee te nemen in het circulaire model. Leasing kan hier een oplossing bieden. Het testproject maakt deel uit van de Vlaamse Green Deal ‘Circulair Aankopen’.

De Green Deal ‘Circulair Aankopen’ is een initiatief van Vlaanderen Circulair, The Shift, VVSG en Bond Beter Leefmilieu. Het doel? Het stimuleren en promoten van circulaire aankopen in Vlaanderen. “Het aankoopbeleid van overheden, bedrijven en andere organisaties speelt een belangrijke rol in de groei van de circulaire economie”, zegt Karel Gregoire, commercieel directeur Belfius Lease.

Belfius is een van de meer dan 130 organisaties die de Green Deal ondersteunen. Samen willen ze tegen juni 2019 meer dan 150 circulaire-aankoopprojecten realiseren.

“Het circulaire model is een belangrijke pijler van onze Smart Belgium-strategie”, legt Karel Gregoire uit. “Daarom engageren we ons binnen de Green Deal niet alleen als ‘aankoper’, maar ook als ‘facilitator’. We willen samen met andere organisaties oplossingen bedenkingen die het circulaire aankoopmodel in de kijker plaatsen en ondersteunen.”

Zitbanken van huishoudelijk afval

Het testproject dat Belfius met ECO-oh! ontwikkelt, past volledig binnen die filosofie. ECO-oh! verwerkt huishoudelijk plastic restafval zoals botervlootjes, plastic folie, bloempotten,… Die recycleert het bedrijf tot onder andere zitbanken en picknicktafels.

Bedrijven die hun producten als een dienst aanbieden, met achterliggend een leasingmodel, vormen de spil van de circulaire economie
Karel Gregoire, commercieel directeur Belfius Lease

“Dit stadsmeubilair willen we verhuren aan steden en gemeenten”, verduidelijkt Lorenzo Delorenzi, CEO van ECO-oh!. “Bij dat verhuur hoort ook het onderhoud van het meubilair. Daarvoor zullen we samenwerken met beschutte werkplaatsen, of een beroep doen op sociale tewerkstellingsprojecten van het OCMW.”

Na het huurcontract van 5 of 10 jaar, kan het meubilair opnieuw gerecycleerd worden tot nieuwe modellen. Of een tweede leven krijgen op andere locaties: bij vzw’s, jeugdbewegingen en dergelijke meer. “Belfius is voor ons een onmisbare partner binnen dit verhaal. Door hun jarenlange financieringservaring met steden en gemeenten, weten zij perfect hoe lokale overheden functioneren”, zegt Lorenzo Delorenzi.

Leasing voor lokale overheden

“We ontwikkelen momenteel een financieringsmodel dat het voor ondernemingen mogelijk maakt om huuroplossingen aan te bieden aan lokale overheden”, vertelt Karel Gregoire. “Bedrijven die hun producten als een dienst aanbieden, met achterliggend een leasingmodel, vormen de spil van de circulaire economie. Gebruik neemt daarbij de plaats in van bezit.”

Om dit circulaire verhaal te promoten, zetten Belfius Lease en ECO-oh! zich rond de tafel met lokale overheden. Dat is nodig, want bij veel steden en gemeenten zit het idee sterk ingebakken dat ze een product moeten kopen om het te kunnen gebruiken. “Om hen te tonen dat het anders kan, werken we samen met ECO-oh! huuroplossingen uit voor de publieke sector. Die oplossingen zijn voor elke stad of gemeente anders. Het is juridisch en creatief maatwerk”, aldus Karel Gregoire.