Smart Award Nominee

Leiedal wil wonen en werken dicht bij mekaar brengen

Kleine bedrijven en handelszaken opnieuw en beter integreren in de dorpskern verhoogt de leefbaarheid en de dynamiek van woonzones. De intercommunale Leiedal ontwikkelde daarom hulpmiddelen voor lokale besturen die ondernemen in de dorpskern willen versterken.

Bedrijven hebben de neiging om zich buiten of aan de rand van centra te vestigen, terwijl dat niet altijd nodig is. “Uit studies blijkt dat 4 op de 10 kleine bedrijven of handelszaken perfect in de buurt van woningen kunnen liggen”, zegt Bram Tack, coördinator Ruimte & Leefomgeving van Leiedal. “We willen daarom wonen en werken opnieuw met elkaar ‘verweven’.”

Sneller en beter advies

Dat doet Leiedal via het project Kameleon, dat resulteerde in een verzameling tools die lokale besturen daarbij ondersteunen. Het geoloket is één van die hulpmiddelen: een website die open data verzamelt en visualiseert welke locaties voor welke vorm van ondernemen geschikt zijn. De lokale overheden weten daarnaast exact wat de impact op de omgeving is van verschillende types ondernemingen.

Verweving en verdichting versterken de dorpskern en verhogen de levenskwaliteit
Bram Tack, coördinator Ruimte & Leefomgeving Leiedal

“Uiteraard voelen de ondernemers de positieve effecten,” zegt Bram Tack. “Zij krijgen vlugger respons en een completer antwoord op hun ruimtevragen. Ook de toeleiding naar geschikte locaties om hun activiteiten uit te bouwen gebeurt vlotter en op basis van objectieve criteria.”

Jobs dichtbij huis

Meer bedrijvigheid in de dorpskern betekent een slimmer en efficiënter gebruik van de beschikbare ruimte in de kernen en een vrijwaring van open ruimte buiten de kernen. De burger krijgt opnieuw kansen om te winkelen en een job te vinden in de buurt. Wie dichtbij huis werkt, moet zich minder ver verplaatsen en dat is weer goed voor het milieu.

De implementatie van de methodiek kost de gemeenten niets. De tools zijn immers gebaseerd op software die al in de gemeenten aanwezig is. “Zo blijft het hele project laagdrempelig, gebruiks- en budgetvriendelijk,” besluit Bram Tack.