Medicatie traceren van productie tot patiënt

APOLO (APOtheek LOgistiek) van H. Essers maakt medicijnen traceerbaar van de productie tot bij de patiënt. Dat garandeert de afgifte van de juiste medicatie, bij de correcte patiënt, op het gepaste tijdstip en in de voorgeschreven dosis.

Alle geneesmiddelen worden ingebracht in een open modulair distributieplatform, waarbij elke medicatie een uniek serienummer en extra informatie krijgt in een GS1-matrixcode. Vervolgens worden ze in overzichtelijke (semi)-automatische distributiekasten bij apothekers en verpleegafdelingen aangeboden. Voor het uitreiken of toedienen aan de patiënt wordt deze gegevens nogmaals bed-side gescand voor een 100% controle.

Op die manier behouden apothekers en zorginstellingen het overzicht: wie gaf wie welk geneesmiddel (lotnummer, vervaldatum). Het systeem voorkomt incidenten met foutieve medicatie of dosissen. Dat komt niet alleen de patiënt ten goede, ook ziekenhuizen besparen hiermee op hun kosten. Want uit Nederlandse studies blijkt dat medicatiefouten een vermijdbare schade van 67 miljoen euro veroorzaken, dat is 1,1 procent van het budget voor ziekenhuizen.