Het was een visueel gehandicapte Microsoft-werknemer die enkele jaren terug op het idee kwam: waarom geen headset ontwikkelen die gekoppeld wordt aan je smartphone en die je letterlijk de stad rondpraat?

Microsoft stelt de stad open voor visueel gehandicapten

Stelt u zich even voor: een slimme stadsomgeving, waar verkeerslichten, straatbanken én lokale data die uit de cloud worden geplukt je overal en altijd alle mogelijke informatie geven over de buurt waar je je bevindt. Fantastisch voor toeristen, ronduit revolutionair voor blinden of slechtzienden.

Het was een visueel gehandicapte Microsoft-werknemer die enkele jaren terug op het idee kwam: waarom geen headset ontwikkelen die gekoppeld wordt aan je smartphone en die je letterlijk de stad rondpraat? Op basis van een gps en de almaar aanzwellende hoeveelheid data die vandaag al in grote steden beschikbaar is. De Amerikaanse technologiereus pikte de suggestie op en besloot samen met de Britse NGO Guide Dogs een onderzoekstraject op te starten. Vandaag zit het systeem in een experimentele fase, en bij Microsoft maken ze zich sterk dat de toepassingsmogelijkheden oneindig groot zijn.

“We zijn al volop in gesprek met steden en andere partners die met ons in zee willen gaan om de nu ontwikkelde technologie verder te verfijnen,” vertelt Jarnail Chudge. Hij staat aan het hoofd van het Leading the Cities Unlocked-programma bij Microsoft.

“Dat kunnen naast stadsbesturen bijvoorbeeld ook grote winkelketens, openbare vervoersbedrijven of infrastructuurbedrijven zijn. Daarnaast werken we ook nauw samen met blindenorganisaties, omdat hun expertise en inzichten ons kunnen helpen de technologie verder te verfijnen en af te stemmen op de behoeften van specifieke doelgroepen. Steden worden vandaag gemaakt tot wat ze zijn door heel veel verschillende spelers, diensten en bedrijven, die allemaal over hun eigen, vaak specifieke en zeer relevante data beschikken. Hoe meer van deze data we kunnen samenbrengen, hoe fijnmaziger het systeem kan worden.”

Het project zit vandaag nog in een vergevorderde onderzoeksfase, en Chudge wil zich niet laten vastpinnen op een concrete datum, maar volgens hem mogen we in de ‘nabije toekomst’ wel meer concreet nieuws verwachten.

Stoplichten

Het Microsoft-systeem werkt op basis van signalen die worden uitgestuurd door allerlei ‘straatmeubilair’, van verkeerslichten over banken tot winkeletalages. Die signalen verschaffen gedetailleerde informatie over de omgeving waarin iemand zich op dat moment begeeft: de plaats van de voetpaden, de aanwezigheid van zijstraten en oversteekplaatsen, stoplichten, noem maar op.

Op termijn zullen daar almaar meer data bijkomen die de slimme stad ook zelf verschaft, via de cloud of via lokale wifinetwerken. Al die informatie wordt doorgeseind naar een Windows phone met navigatiesysteem, die de exacte locatie van de drager kent en meteen ook alle relevante informatie voor die exacte locatie in de navigatie kan opnemen.

“Daarnaast hebben we in de headset van het systeem ook sensoren verwerkt, die ons als beheerder toelaten om in te schatten in welke richting de drager zich op dat moment begeeft. In functie van de exacte locatie én de bewegingen die je maakt, past het systeem dan de informatie aan die je ontvangt. Dat kan dus, in functie van de doelgroep, over voetpaden, obstakels of verkeersborden gaan, maar net zo goed over belangrijke monumenten, gebouwen, een treinstation of een fijne coffeeshop in de buurt. Stel dat de drager zich op een gegeven moment omdraait en op zijn stappen terugkeert, dan bevindt dat ene station zich plots niet langer honderd meter voor jou, maar 130 meter achter jou. Die informatie moet dan ook bliksemsnel worden bijgewerkt en doorgegeven via de headset.”

Dat deze technologie op termijn een bijzonder ruim potentieel heeft, staat als een paal boven water. Maar omdat blinden en slechtzienden commercieel gezien een te beperkte doelgroep vormen, mikt Microsoft natuurlijk ook op andere toepassingen en doelgroepen binnen die slimme stadsomgeving. Toerisme is daarbij een voor de hand liggende optie. Een aantal visueel gehandicapten konden het systeem intussen al testen, en zij reageerden bijzonder enthousiast.

“Voor wie blind of slechtziend is, is letterlijk elke stap buiten de vertrouwde omgeving een grote uitdaging,” verklaart Jenny Cook van Guide Dogs. “Heel wat van die mensen durven dan ook nog amper buiten te komen. Een onbekende stad bezoeken, was voor hen tot nog toe een utopie. Met deze technologie kan daar nu echt verandering in komen.”