Mobiele app voor patiënten met bipolaire stoornissen

2 procent van de bevolking heeft een bipolaire stoornis, waarbij ze te kampen krijgen met periodieke ontregelingen van de stemming. Medicatie is de hoeksteen van de behandeling. Maar voor een optimale levenskwaliteit zijn ook ziekte-inzicht en de controle van de patiënt over zijn eigen aandoening belangrijk. Hulpmiddelen voor zelfmanagement zijn dus cruciaal, maar tot voor kort ontbrak een evidence-based toepassing die inspeelt op de individuele noden van de patiënt.

Daarom ontwierp het Psychiatrisch Ziekenhuis Duffel samen met Monkeyshot nv en Peel nv POLCA (Patient Oriented Life Chart Application). Dat is een smartphone-app die mensen met een bipolaire stoornis helpt om hun stemming te herkennen en die zelf te reguleren via een individueel interventieplan. De app is gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke principes en werd ontworpen in nauwe samenwerking met patiënten. Daarin onderscheidt deze app zich nog het meest van andere applicaties: van bij het begin werkten de patiënten zélf intensief mee aan het ontwerp en de uitwerking van hun ideale app. POLCA werd gesteund door VLAIO en FlandersDC.