Nieuw milieubewust consumptie- en verdeelsysteem

Hytchers is een start-up van twee burgerlijk ingenieurs van de HEC-Luik. Met hun nieuwe logistiek samenwerkingsverband willen ze de milieu-impact van het groeiende aantal pakjesleveringen terugdringen.

Stel, er moet een pakje worden geleverd. Via een algoritme bepaalt Hytchers welke particulieren op zijn lijst het pakje van het ene naar het andere Total-tankstation kunnen vervoeren, tijdens verplaatsingen die ze sowieso maken. Zo raakt het pakje op zijn eindbestemming. De vervoerder wordt vergoed met getrouwheidspunten, al naargelang de afstand die hij aflegt. De vergoeding wordt zo rechtstreeks in de winkels van het netwerk geïnjecteerd en ondersteunt de tewerkstelling in de tankstations. Omdat de vergoeding alleen de verplaatsingskosten dekt, vermijdt het systeem ook schijnzelfstandigen.

Voor leveringen in steden bestonden er al ecologische oplossingen voor de ‘first mile’ en de ‘last mile’, maar niet voor het traject tussen die eerste en laatste kilometer. Met Hytchers’ nieuwe consumptie- en verdeelsysteem kan dat nu wel.