Nieuw woonzorgcentrum biedt ouderenzorg op maat

‘De oudere’ bestaat niet. Om met de diversiteit van deze bevolkingsgroep rekening te houden, moet er zorg op maat geleverd worden. Daarom bouwde OCMW Lommel een nieuw woonzorgcentrum. Hoevezavel II telt 120 woongelegenheden voor zorgbehoevende ouderen en 3 woongelegenheden voor kortverblijf. Het ontwerp van het gebouw houdt rekening met de mobiele, fysieke en mentale beperkingen van ouderen. Tegelijkertijd beantwoordt het aan de praktische noden van het personeel: korte loopafstanden, gemakkelijk toegankelijk voor rolstoelen en de mogelijkheid om residenten in bed langs gangen en hallen te transporteren. Het centrum stimuleert ook de nabijheid en mogelijkheid van vrijwilligers en mantelzorg.

Het project is innovatief op verschillende duurzame niveaus. Het is ruimtelijk duurzaam: een schakeling van compacte volumes creëert een optimale ruimtelijkheid. Maar ook energetisch duurzaam: geothermie KWO (koude-warmteopslag) in combinatie met betonkernactivering en een WKK (warmte-krachtkoppeling), plus een enorme reductie van de CO2-uitstoot. Ten slotte is het centrum ook ecologisch duurzaam: er werd onder meer FSC-gelabeld hout (hout afkomstig van duurzaam beheerde bossen) gebruikt en tal van andere ecologisch geproduceerde grondstoffen en materialen.